Interview with Ian Brown

Interview with Cristina Caffarra

Conference on the Future of Europe

Digitale deliberatieve burgerparticipatie

“Burgers voelen meer behoefte om een bijdrage te leveren aan de opgaven waar we als samenleving voor staan”

Vacancy: Project Manager Consul Democracy Foundation

Bijeenkomst In Search of Democracy 3.0

Een online gesprek over corona testbewijzen met de tool Polis

Digitale participatie in tijden van corona

Onderzoek: Gebrek aan vertrouwen in instituties

Webinar Dialoogtools

Digital Democracy

Digitale Democratie in de praktijk

Verslag New Democracy #30: Co-creatie in de stad

Veranderingen privacywetgeving

New Democracy #28: Empowering Women in the Digital Era

Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten

Derde bijeenkomst E-participatie tools in Nederland

Vijf adviezen aan het nieuwe kabinet om de informatiesamenleving succesvol te besturen

Interview with Róbert Bjarnason

Burgerjournalisten meedenkers of tegendenkers?

Vacature stage FabCity Campus

Een ambtenaar, een activist en een academicus in Brazilië lopen een bar in…

Cryptokids genomineerd voor de ISOC.nl Internet Innovatie Awards 2015

International Whistleblowers Conference 2014

Software for the European Citizens’ Initiative by citizens

Bestuurder of Volksvertegenwoordiger?

Het burgerinitiatief geëvalueerd door burgers