zondag - 16 juni, 2019 16 juni, 2019

Dialogen over de toekomst van Europa


Wat staat voor jou bovenaan de Europese agenda?

Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan, stelde de Franse president Macron in een toespraak in Straatsburg in april dit jaar. Om dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel worden er, in navolging van Frankrijk, in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden.

In samenwerking met lokale partners organiseren Netwerk Democratie en het Verwey-Jonker onderzoeksintituut een vijftal dialogen op verschillende plekken in Nederland. Deze locaties zijn Hellendoorn, Groningen, Leeuwarden, Eindhoven en Amsterdam.

De input van Nederlandse burgers wordt in december gepresenteerd aan de Europese Commissie. Vervolgens wordt de uitkomst van de dialogen in de 27 lidstaten van de EU gebruikt voor het bepalen van de prioriteiten voor de EU voor de komende vijf tot tien jaar.

Wil je meepraten in Hellendoorn, Groningen, Leeuwarden, Eindhoven of Amsterdam? Meld je dan snel aan via deze link om deel te nemen aan de dialoog.