donderdag - 27 januari, 2022 27 januari, 2022

Europese crowdsourcing Luchtkwaliteit


Persbericht

Laat je stem horen over luchtvervuiling op het Europese crowdsource platform ‘Co-deciding Europe’

Vanaf januari 2022 kunnen burgers uit tien landen verspreid over Europa meepraten over een grensoverschrijdende aanpak van luchtvervuiling.

Via het online crowdsource platform Co-deciding Europe kun je de problemen van luchtvervuiling in kaart brengen en oplossingen aandragen. De inbreng van deelnemers wordt meegenomen in Europese beleidsvorming.

Doe mee

Op de Nederlandstalige versie van het platform https://crowdsourcing.ecas.org/nl/air-quality-amsterdam kan je nu je bijdrage leveren.

Door middel van een online platform worden Europeanen uitgenodigd om hun problemen en oplossingen voor betere luchtkwaliteit te delen, te prioriteren en uiteindelijk met behulp van het Europees Milieubureau om te zetten naar uitvoerbare beleidsvoorstellen. Luchtvervuiling is bij uitstek een vraagstuk dat niet alleen lokaal, maar ook vanuit Europees niveau om actie vraagt. Het doel van het online crowdsourcing platform is om de lokale context met een Europese aanpak te verbinden.

Vier fases

Het crowdsourcing proces verloopt in vier fases gedurende het jaar 2022 met in elk kwartaal een andere vorm om bij te dragen. De periode van januari tot april staat in het teken van probleemanalyse. In deze fase kunnen burgers aangeven welke problemen ze ondervinden met luchtkwaliteit in hun dagelijks leven. In de tweede fase kunnen deelnemers oplossingen aandragen en in de derde fase worden mogelijke oplossingen geprioriteerd. De laatste fase wordt begeleid door experts om tot uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen die zullen worden meegenomen in vier relevante EU wetgevingsprocessen.

Crowdsourcing op Europese schaal

Nooit eerder is er rond een specifiek vraagstuk op deze manier een online crowdsourcing georganiseerd op Europese schaal. De hoop is dan ook dat dit eerste proces de deur opent om in de toekomst meer onderwerpen een dergelijk democratisch proces te geven. Het crowdsourcing proces is een initiatief van European Citizen Action Service (ECAS) en wordt door Netwerk Democratie uitgevoerd met partnerorganisaties in Griekenland, Duitsland, Estland, Hongarije, IJsland, Bulgarije, België, Estland, Letland, Montenegro en Portugal. Het initiatief wordt gefinancierd door het ‘Europa voor burgers’ programma van de Europese Unie.

Bezoek het platform en draag bij: https://crowdsourcing.ecas.org/nl/air-quality-amsterdam

Meer informatie over het initiatief vind je op de website van Netwerk Democratie.
Contact en vragen via info@netdem.nl

Beeld door: Ana Luiza Loio Becil.