vrijdag - 9 oktober, 2015 9 oktober, 2015

Onze Overheid, Onze Informatie!

Een manifest voor een transparantere overheid


Een maatschappelijke coalitie van organisaties voor een Open Overheid (waaronder Netwerk Democratie) heeft een manifest opgesteld, met als titel: ‘Onze Overheid, Onze Informatie!’.

Je vindt het manifest en de organisaties die het manifest ondertekend hebben onderstaand. Daarnaast kun je het manifest downloaden als pdf.

Aanleiding
De overheid is van ons allemaal. Het geld voor onderwijs, zorg, wegen, veiligheid – voor alle publieke diensten – wordt door het volk van Nederland bijeen gebracht. Via belastingen betalen we het salaris van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Bij verkiezingen bepalen we de samenstelling van het parlement en geven daarmee indirect richting aan het bestuur van het land. We hebben dan ook het recht op om te kunnen zien hoe onze stem wordt gebruikt en hoe ons geld wordt besteed. Een Open Overheid is nodig vanuit het perspectief van democratie, betrokkenheid en verantwoording. Transparantie draagt bij aan efficiency van overheidsuitgaven. Een Open Overheid kan, bijvoorbeeld via open data, ook leiden tot nieuwe diensten en producten. In 2013 heeft het kabinet een eerste Actieplan Open Overheid uitgebracht. Een goede stap, maar er moet nog heel veel gebeuren. Lees de prioriteiten voor de komende twee jaar in het manifest.

Op donderdag 15 oktober 2015 wordt het Manifest aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en toegelicht door de makers.

Maatschappelijke Coalitie voor een Open Overheid:

Bits of Freedom
Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie
Hivos
Instituut Maatschappelijke Innovatie
Kennisland
Meer Democratie
Netwerk Democratie
Open State Foundation
Petities.NL
Publish What You Pay Nederland
Tax Justice.NL
Transparency International Nederland
Waag Society