donderdag - 8 juli, 2021 8 juli, 2021

Movisie praatplaat geeft inzicht in inclusie bij digitale participatie


Kennisinstituut Movisie heeft een praatplaat ontwikkeld die ondersteuning biedt bij het creëren van inclusie bij (online) participatie. De praatplaat biedt een helder kader om met elkaar in gesprek te gaan over inclusieve burgerbetrokkenheid. Daarbij wordt zowel het perspectief van de gemeente als die van bewoners meegenomen. De praatplaat is nog in ontwikkeling en u wordt van harte uitgenodigd om er feedback op te geven. Hoe u dit kunt doen staat onderaan dit artikel.

Gesprekshulpmiddel
Daan de Bruijn, adviseur en onderzoeker Burgerbetrokkenheid bij Movisie, presenteerde de praatplaat op het tweede netwerkevenement Digitale participatie op 22 juni. “De praatplaat is een gesprekshulpmiddel om een visie te ontwikkelen op inclusieve digitale participatie”, zei De Bruijn. Dat gesprek hoeft niet alleen intern gevoerd te worden. De Bruijn raadt juist aan ook bewoners te betrekken: “Je kunt bewoners betrekken bij het ontwikkelen van je visie en het ontwerpen van je processen. Dat helpt om inclusie in je proces mee te nemen.”

Willen, kunnen en mogen
Op de praatplaat worden dan ook beide perspectieven weergegeven. Die van inwoners en van gemeenten. Met vrolijke beelden wordt op de plaat een fictief participatieproces gevisualiseerd. Aan de bovenkant staat het burgerperspectief en aan de onderkant dat van de gemeente. Daarbij wordt naar drie thema’s gekeken: ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘mogen’. De Bruijn geeft een voorbeeld: “Alles begint bij willen. Als mensen niet het gevoel hebben dat het onderwerp belangrijk voor hen is, dan zijn alle stappen die daarna komen gedoemd te mislukken. Maar motivatie zit niet alleen aan de kant van bewoners. Ook de gemeente moet participatie van inwoners echt willen. Anders gaat het in de richting van schijnparticipatie.”

Gelijkwaardige kansen om mee te doen
Om de drie thema’s gestructureerd te doordenken, heeft Movisie als leidraad een aantal vragen opgesteld. Deze staan op de achterkant van de praatplaat. Het beantwoorden van de vragen helpt om te zien hoe een proces inclusiever kan worden vormgegeven. De praatplaat biedt daarmee een overzicht van de randvoorwaarden voor inclusieve participatie. Want inclusie is volgens De Bruijn meer dan alleen diversiteit. De Bruijn: “Inclusieve participatie gaat over zorg dragen dat de kansen om mee te doen voor iedereen gelijkwaardig zijn.”

Werk mee aan de ontwikkeling van de praatplaat
De praatplaat is ontwikkeld n.a.v, gesprekken met inclusie-experts en digitale participatie-extperts en enkele vertegenwoordigers van groepen die doorgaans belemmeringen ervaren bij participatie. De praatplaat is op dit moment nog in ontwikkeling en moet nog getoetst worden bij gemeenten. Daan de Bruijn nodigt u uit om de praatplaat uit te proberen en feedback te geven. U kunt contact opnemen met Daan de Bruijn via D.deBruijn@movisie.nl.

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Het netwerkevenement Digitale participatie met als thema ‘Voor iedere inwoner en gemeente’ vond online plaats op 22 juni 2021. Tijdens het evenement werd ingegaan op inclusie en diversiteit. Hierover kun je meer lezen in het artikel Praktische tips voor inclusieve digitale participatie.

De netwerkevenementen worden georganiseerd door Democratie in Actie en Netwerk Democratie. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in september.

Beeld: Bovenste gedeelte van de praatplaat inclusieve digitale inwonerparticipatie. Door Movisie 2021.