zaterdag - 31 oktober, 2015 31 oktober, 2015

Verslag workshop ‘Youth influencing the Policy Agenda’

Bezoek aan het Seriti Institute


Van 31 november tot 2 december vond de afsluitende workshop plaats van de pilot ‘Follow the Law’. De workshop werd georganiseerd door onze partnerorganisatie Seriti Institute.

Van 27 september tot 7 oktober brachten CEW-IT en Inesc een bezoek aan Nederland in het kader van het pilot project ‘Youth influencing the Policy Agenda’ en ‘Thematic Budget’. Netwerk Democratie organiseerde de workshop voor het ‘youth project’ in Amsterdam.

Eerste verkenning Youth Manifesto’s
Het E-motive programma “Youth Influencing the Agenda” is gericht op het versterken van de stem en invloed van jongeren. In Nederland en Brazilië hebben verschillende organisaties zich beziggehouden met het tot stand brengen van een door jongeren opgesteld burgermanifest; een Youth Manifesto. Het opstellen van een vergelijkbaar burgermanifest heeft zijn wortels liggen in Oeganda, waar deze methode al voor diverse successen heeft gezorgd. De Oegandese methode geeft specifieke groepen de kans om zich te laten horen bij politici en de overheid. De methode gaat nu ook gebruikt worden om specifieke problemen voor jongeren in Nederland en Brazilië in kaart te brengen en bij de politiek te agenderen.

Het E-motive programma “Youth Influencing the Agenda” is gericht op het versterken van de stem en invloed van jongeren.

Op maandag 27 september was de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord de locatie waar werd begonnen met de evaluatie van de werkzaamheden van de afgelopen maanden. Bij aanvang was er een cadeau meegekomen uit Brazilië. Carmela Zigoni (Inesc) nam uit Brazilië een prachtig groot doek mee, dat was beschilderd op een bijeenkomst die werd georganiseerd om het Youth Manifesto aan vertegenwoordigers van de overheid te presenteren.

Karakteriserend aan de bijeenkomst in de ochtend was dat de benoemde problemen voor jongeren per land, maar ook per stad, sterk kunnen verschillen. Als gevolg hiervan bestaat er ook geen eenduidige aanpak of oplossing.

De kern van het programma kwam tijdens deze bijeenkomst duidelijk boven tafel; jongeren moeten beschikken over middelen en vaardigheden, de zogenaamde “soft skills”, om eigen problemen te herkennen, aan te kaarten en tegen te gaan. Een stem voor jongeren is een prachtige eerste stap, maar het daadwerkelijk werven van invloed op je directe omgeving is een duidelijk overtreffende stap.

In Brazilië is een groot gat waarneembaar tussen de elite en de lagere klassen. Het schoolsysteem heeft daar een zeer groot aandeel in. Het niveau op de openbare scholen is zwaar onder de maat. De privé scholen daarentegen, waar het niveau uitstekend is, zijn voor de normale bevolking niet te betalen. Het Braziliaanse manifest noemt deze problemen en wil graag verbeteringen zien in drie pijlers; mobiliteit, connectiviteit en toegankelijkheid.

Ook in Amsterdam en Utrecht hebben twee organisaties gewerkt aan het opstellen van een Manifest. Het jongerenplatform Amsterdam-Oost en team Catapult uit Utrecht.

In de middag vond een ronde tafelgesprek plaats met Nies Medema en Lodewijk van Berkhout te gast waren. Nies Medema is oprichtster van het journalistiek bureau Jonge sla. Zij kwam vertellen over haar werkzaamheden in Bos en Lommer, waar zij momenteel bezig is met het opzetten van een burgerpersbureau; De Stem van de Stad. Dit burgerpersbureau wil de algemene kenmerken van bestaande burgerpersbureaus doorbreken. Minder hoogopgeleid, minder blank en een financiering die niet geheel afhankelijk is van steun van de lokale overheid. Er wordt gestreefd naar een constructie met hoge scholen, zorginstanties en organisaties om een persbureau neer te zetten die het verhaal van de stad kan vertellen. Het delen van deze verhalen uit de buurt moet op deze manier een oplossing gaan bieden voor het democratisch gat dat is ontstaan door het wegvallen van traditionele lokale media en de invloed van de stadsdelen.

Lodewijk van Berkhout was aanwezig namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij gaf duiding aan de Braziliaanse en Oegandese partners over de issues die in Nederland spelen met betrekking tot jeugdwerkeloosheid in Nederland. Issues waar de Catapult en het Jongerenplatform Amsterdam Oost graag over willen praten. Een vervolggesprek tussen hen staat dan ook gepland.

Publieksavond Pakhuis de Zwijger
In de avond was er in Pakhuis de Zwijger de mogelijkheid voor geïnteresseerden om kennis te maken met de Oegandese methode. Van deze mogelijkheid werd goed gebruikt gemaakt en de zaal was goed gevuld. Centraal deze avond stond de presentatie van een Nederlandse variant op het Open Source platform Ushahidi. Een platform dat eerst werd gebruikt om informatie ooggetuigenverslagen te verzamelen bij rampen, maar zich heeft doorontwikkeld tot een online plek waarbij misstanden onder de aandacht kunnen worden gebracht bij een groot publiek. Het wordt in meerdere landen gebruikt en zorgt voor een stem die wordt gehoord.

Het Jongerenplatform Amsterdam Oost en team Catapult hebben in samenwerking met Movisie de afgelopen maanden hard gewerkt om de website jongestemmen.nl te lanceren. Deze website maakt het mogelijk voor jongeren om informatie, verhalen en ervaringen te delen waarbij de focus ligt bij het thema jeugdwerkeloosheid. De makers van het platform zien het verbinden van jongeren als een grote waarde om thema’s die spelen onder jongeren onder de aandacht te brengen bij de politiek.

Miguel Heilbron schreef een verslag in OneWorld over deze avond die hier is terug te lezen

Fieldtrip door Amsterdam
Een fieldtrip door Amsterdam Oost en Amsterdam Zuidoost bracht op de tweede dag de werkzaamheden en aanpakken van verschillende organisaties in beeld.

In het buurthuis De Meevaart vertelde El-Houssaine Hmimou over het ontstaan van Archipel, een buurthuis in de Indische Buurt. Elhoussaine is actief als wijkcoach en wist met een prachtige koppeling richting zijn eigen jeugd veel te vertellen over de jongeren en de bijkomende problemen in de buurt. Veel jongeren hingen op straat rond en raakte verzeild in vechtpartijen of illegale praktijken. Elhoussaine zag voor zichzelf de taak weggelegd om deze jongeren te motiveren. Kansen zien en kansen pakken. Weer te gaan leren en zo een plek te vinden in de maatschappij. Met StreetsmArt heeft hij een community gecreëerd voor deze jongeren en andere buurtbewoners, met een vast ontmoetingspunt en verschillende activiteiten.

Je kan een groep het beste kan activeren door zelf zo min mogelijk te doen.

Hierna was het woord aan Pierre Mehlkopf, directeur van de Meevaart. De rode draad in zijn verhaal was dat je een groep het beste kan activeren door zelf zo min mogelijk te doen. Mehlkopf legt uit dat, door juist niet in te grijpen en mensen het zelf te laten oplossen, er meer gevoel van eigenaarschap en verantwoording ontstaat. Deze aanpak wordt ook gebruikt voor de invulling van het programma van de Meevaart. Zalen zijn beschikbaar als de insteek maar gericht is op het organiseren van een bijeenkomst voor buurtbewoners.

In de middag werd Amsterdam Zuidoost bezocht. Bij Metrohalte Bullewijk werd de groep verwelkomd door de felle kleuren en huizenhoge streetart van de Heesterveld Creative Community. Bestuurslid Kim de Haas bracht samen met oud-inwoner Angelo Bromet een beeld van de geschiedenis en werkzaamheden van deze entrepreneurs in Zuidoost. Creatievelingen leven en werken hier samen en versterken zo zichzelf, elkaar en de buurt. Binnen de community wordt gestreefd naar onafhankelijkheid.

Angelo Bromet vertelde vervolgens over zijn rol als jeugdwerker in dit stadsdeel. Een stadsdeel dat een bepaald imago met zich meedraagt. Angelo probeert jongeren het unieke van opgroeien in Zuidoost te laten inzien. Jongeren krijgen bij hem de kans in zijn bedrijf om in te zien wat ze daadwerkelijk zelf kunnen bereiken. Het creëren van zelfredzaamheid in Zuidoost is mogelijk voor een creatieve groep, maar ook voor jongeren.

Bij Kamers met Kansen werd de field trip afgesloten. Kamers met Kansen is een Woon-Leer-Werk traject voor MBO leerlingen van 18 tot 26 jaar met risico op schooluitval op weg naar een startkwalificatie. Zij ontvangen een steuntje in de rug in de vorm van een kamer en coaching. Het samenwonen met leeftijdsgenoten motiveert de jongeren zich actief in te zetten voor de community. In de stadsdelen Nieuw-West, Oost en Zuidoost heeft deze organisatie vestigingen. De groep werd ontvangen in de woonkamer van het kantoor van de locatie, de plek waar de jongeren de gesprekken voeren met hun coaches. Zo ontvingen wij een goed beeld van de werking van deze organisatie.

Afsluiting
De driedaagse workshop werd afgesloten in de Tolhuistuin met uitgebreide presentaties van de opgestelde manifesten per land. Meer informatie over deze manifesten vind je onder deze links:

Brazilië
Quadrinhos-MANIFESTO-prova-low
Livreto EN – Manifesto da Juventude v1

Nederland
Team Catapult Utrecht
Jongerenplatform Amsterdam Oost
Oeganda

Uganda Experience with implementing the Youth Manifesto Project

Vervolg
Na afloop van de youth workshop vond de workshop budgetmonitoring plaats georganiseerd door INESC in samenwerking met Movisie. Onderdeel van deze workshop was een werkbezoek aan een project in Emmerhout (link toevoegen). Het werkbezoek werd afgesloten met een tweedaagse workshop bij Oxfam Novib waarin we onze plannen voor het programma ‘Deepening Democracy’ verder uit hebben gewerkt. Tijdens deze workshop maakten wij ook kennis met onze nieuwe Spaanse partner Mas Democracia.

Voor vragen/contact over het youth project en Deepening Democracy: Yvette Jeuken (yvette@netdem.nl)