woensdag - 21 mei, 2014 21 mei, 2014

Netwerk Democratie in Radicale Vernieuwers 2014

Netwerk Democratie is geselecteerd voor de Radicale Vernieuwers 2014


De radicale vernieuwers zijn mensen en organisaties die hun ideeën over sociale en duurzame vernieuwing in de praktijk brengen, vaak tegen de stroom in.

Een jury onder leiding van ontwerper Daan Roosegaarde heeft uit meer dan 200 inzendingen de 14 beste vernieuwers van het jaar gekozen. Netwerk Democrate heeft op 20 mei 2014 van de jury de oeuvreprijs ontvangen: dit is de prijs voor diegenen die al langer radicaal vernieuwend actief zijn.

Wij zijn erg blij dat we deze prijs voor ons werk van de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen, maar hiervoor willen we vooral ook iedereen bedanken met wie we de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt om de vele projecten te realiseren.

Radicale vernieuwers is een initiatief van Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, en wordt ondersteund door Stichting DOEN, fonds voor duurzame, culturele en sociale initiatieven.

Alle Radicale vernieuwers staan deze week uitgebreid in Vrij Nederland en kwamen op 20 mei bijeen op een feestelijke avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar juryvoorzitter Daan Roosegaarde ook zijn ideeën over radicale vernieuwing toelichtte.

Lees hier wie de andere Radicale Vernieuwers zijn van 2014:

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Radicale-vernieuwers-2014-de-uitslag.htm