woensdag - 7 juli, 2021 7 juli, 2021

Publicatie: Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland


In de publicatie Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland: Samenwerken aan een beter bestuur delen we de kennis en best practices van Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland. Het hoofddoel van de Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland is om de lokale democratie en interbestuurlijke samenwerking te versterken. Daarbij ligt de focus op digitale participatie met gebruik van open source tools. De provincie speelt hierin een voortrekkersrol om lokale overheden te inspireren, stimuleren en ondersteunen bij de inzet van open source digitale platforms. Hiervoor is een leerkring opgezet waarin kennis wordt uitgewisseld door middel van leren, delen en doen. Extra aandacht is er voor het open source participatieplatform OpenStad. Aan de leerkring deden acht gemeenten, een waterschap en de provincie mee. De Provinciedeal is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en Democratie in Actie (DiA). Netwerk Democratie is betrokken als kennispartner en om de gedeelde kennis te borgen in publicaties.

Digitale participatie is een belangrijk onderdeel van de huidige netwerksamenleving. Het biedt nieuwe methoden en instrumenten om inwoners te betrekken bij het vormgeven van hun leefomgeving. Ook kan het de legitimiteit van besluitvorming vergroten. Door een juiste inzet van digitale participatie wordt de responsiviteit van de overheid vergroot en groeit het vertrouwen tussen inwoners en gemeente.

In deze publicatie Samenwerken aan een beter bestuur: leren, delen en doen rond digitale participatie delen we de kennis en inzichten die tijdens de Provinciedeal naar voren is gekomen.

Download hier de publicatie Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland: Samenwerken aan een beter bestuur.