dinsdag - 3 december, 2013 3 december, 2013

Manifest voor Democratischer Europa

Bestuursvergadering European Civic Forum


Start campagne voor democratischer Europa vanuit European Civic Forum

Het European Civic Forum is een netwerk van 100 burgerorganisaties uit 27 Europese landen in Europa en zet zich in voor Europees burgerschap, dat wil zeggen dat burgers en burgerorganisaties zich onderdeel voelen van Europa en gerepresenteerd voelen. Het ECF zet zich in om de participatie van burgers en burgerorganisaties binnen de EU te vergroten en een constructieve Europese ‘civil dialogue’ te laten plaatsvinden.

Tijdens de bestuursvergadering werd er gewerkt aan een manifest getiteld: “Rebuilding the Equality, Solidarity and Democracy Agenda 
within the European project”. In dit manifest spreekt het ECF haar zorgen uit over de effecten van de economische crisis op solidariteit, transparantie en legitimatie binnen de EU.

Burgers zijn in toenemende mate ontevreden over “Europa” en hebben het gevoel dat hun belangen niet meer gerepresenteerd worden. De ECF roept Europese politici en beleidsmakers op om Artikel 11 uit het Verdrag van Lissabon beter uit te voeren. In lid 2 van dit artikel wordt bepaald dat de Europese instituties transparant moeten opereren en op regelmatige basis in gesprek moeten gaan met representatieve burgerorganisaties. Daarnaast bepaald lid 4 de mogelijkheid tot het Europees Burgerinitiatief.

Het ECF is van mening dat er institutionele tools moeten komen om deze artikelen (beter) in praktijk te brengen. Het manifest werd daarom in de aanloop van de Europese verkiezingen gebruikt in de campagne voor een ‘Democratischer Europa’.

Het manifest is hier te vinden.