Over ons

OVER ONS

Over ons

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie in de digitale samenleving.

Digitale technologie biedt zowel kansen als risico’s voor de democratie. Kansen liggen in de talloze mogelijkheden voor burgers om zich organiseren, nieuwe vormen van burgerparticipatie en een transparantere overheid. Risico’s zien we onder meer in de vorm van nepnieuws, inmenging in verkiezingen en de concentratie van macht bij een handvol techbedrijven.

Netwerk Democratie identificeert de kansen en zet deze om in praktische toepassingen om de democratie te versterken. We agenderen de risico’s en bieden alternatieve handelingsperspectieven. De missie van Netwerk Democratie rust op twee pijlers: Digitale democratie en het democratiseren van technologie.

Digitale technologie biedt zowel kansen als risico’s voor de democratie

Digitale democratie

We zetten ons in om het gebruik van open source, participatieve instrumenten toegankelijk te maken voor burgers en overheden. Digitale technologie die wordt ingezet voor democratische besluitvorming dient inzichtelijk en eerlijk te functioneren. Ook moet het worden ingezet om de deliberatieve democratie te versterken. Sinds 2016 werkt Netwerk Democratie samen met het programma ‘Democratie in Actie’ van BZK/VNG om lokale overheden in Nederland te ondersteunen in het gebruik van open source participatietools en de ontwikkelde kennis en handvatten publiekelijk te delen. Ook opereert Netwerk Democratie in een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor democratische innovatie.

Democratisering technologie

Nu technologie een steeds grotere invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer en de samenleving moet de besluitvorming rondom technologie worden gedemocratiseerd. Netwerk Democratie zet zich in om de zeggenschap van burgers over de vormgeving van de digitale samenleving te vergroten. Technologische ontwikkelingen moeten ten dienste staan van het publieke belang. Netwerk Democratie is mede initiatiefnemer van de programmareeks New Democracy in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Jaarlijks organiseert Netwerk Democratie samen met Internet Society NL, Waag en Bits of Freedom de masterclassreeks Netpolitiek.

Met haar activiteiten biedt Netwerk Democratie een platform voor vernieuwende democratische ontwikkelingen waarin het publiek belang centraal staat. Het programma van de organisatie staat onder leiding van co-directeuren Anne de Zeeuw en Tessel Renzenbrink.

Stichting Netwerk Democratie is in 2011 opgericht door Josien Pieterse en Mieke van Heesewijk. Het is voortgekomen uit Forum Democratische Ontwikkeling, Burgerlink en de regeling Digitale Pioniers van het Ministerie van OC&W.

Bestuur
Het bestuur van Netwerk Democratie bestaat uit:
Josien Pieterse (voorzitter)

ANBI status
Netwerk Democratie heeft een ANBI status.

Partnerschappen
Netwerk Democratie zit in het bestuur van het European Civic Forum, een netwerk van Europese burgerorganisaties.

Europe Direct Informatiecentrum Amsterdam
Vanaf 1 januari 2018 is Netwerk Democratie een Europe Direct Informatiecentrum (EDIC). Als EU informatiepunt informeert Netwerk Democratie burgers over de Europese zaken die hun aangaan en organiseren we meerdere bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de toekomst van Europa.
Heb je vragen? Mail dan naar europedirect@netdem.nl

Privacyverklaring
Bekijk hier.

The English language is unavailable, please contact website administrator.