dinsdag - 22 mei, 2018 22 mei, 2018

Veranderingen privacywetgeving

Meer zeggenschap over je gegevens


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat bedrijven, overheden en organisaties die onzorgvuldig met persoonsgegevens omgaan hiervoor gestraft kunnen worden. Voor burgers brengt de nieuwe wetgeving bepaalde rechten met zich mee, die je helpen jouw gegevens te beschermen en je zeggenschap over gegevens te versterken.

We zetten deze rechten voor je op een rijtje:

1. Het recht hebt te weten wie jouw gegevens verwerkt en waarom
Als organisaties jouw gegevens verwerken, moeten ze duidelijke informatie verstrekken over het gebruik van jouw gegevens. Ze moeten bijvoorbeeld aangegeven waarvoor ze jouw gegevens gebruiken, hoelang ze jouw gegevens opslaan, met wie ze jouw gegevens delen en hoe je je toestemming kunt intrekken.

2. Het recht op inzage in jouw gegevens
Je hebt het recht om gratis inzage te eisen in de persoonsgegevens die een organisatie over je heeft en een kopie van deze gegevens in een toegankelijke vorm.

3. Het recht om bezwaar te maken
Als een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je bezwaar maken, behalve in bepaalde omstandigheden waarin het algemeen belang zwaarder weegt. Het recht om bezwaar te maken, kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het ontvangen van ongewenste direct online of offline marketing berichten.

4. Het recht om jouw gegevens te corrigeren
Als je vindt dat jouw persoonsgegevens die een organisatie heeft onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn, mag je om correctie vragen. 

5. Het recht om jouw gegevens te laten wissen en om vergeten te worden
Als een organisatie om jouw toestemming heeft gevraagd voor het verwerken van jouw gegevens, dan kun je verzoeken om de verwerking ervan te stoppen door je toestemming weer in te trekken. Als jouw gegevens niet langer nodig zijn of onrechtmatig worden verwerkt, mag je vragen de gegevens te wissen.  

6. Het recht op inspraak bij geautomatiseerde besluitvorming
Sommige organisaties, zoals banken, belastingdiensten en ziekenhuizen, gebruiken algoritmen om op basis van jouw persoonsgegevens beslissingen over jou te nemen. Je hebt het recht om te weten wanneer organisaties met geautomatiseerde besluitvorming werken, deze te laten beoordelen en het te betwisten. 

7. Het recht op jouw gegevens te verplaatsen
Als een bedrijf jouw gegevens gebruikt nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, mag je vragen om deze gegevens terug te sturen of door te geven aan een ander bedrijf waarvan je de diensten wil gebruiken.

Onderaan deze pagina kun je de Europese informatie brochure downloaden. Ook op Tweakers vonden we een behulpzaam artikel over wat je als burgers met de AVG kan. Meer achtergrondinformatie over de nieuwe wetgeving kun je ook vinden op Europa decentraal.

Bekijk onze eigen privacyverklaring.