dinsdag - 17 december, 2013 17 december, 2013

Gij Zult Openbaar Maken in Beleid en Maatschappij

Essays over transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie


Gastbijdrage van Netwerk Democratie in Beleid en Maatschappij naar aanleiding van het symposium Gij Zult Openbaar Maken

Op 25 april 2013 organiseerde Netwerk Democratie het symposium ‘Gij Zult Openbaar Maken’ samen met de Raad voor openbaar bestuur en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van dit symposium heeft het vakblad Beleid en Maatschappij de essays van de lezingen opgenomen in het Dossier over transparantie in het wetgevingsproces. In dit dossier zijn, naast een inleiding van de redactie, een zestal artikelen opgenomen. De artikelen zijn online beschikbaar gesteld door Beleid en Maatschappij.

Sarah de Lange, redacteur van Beleid en Maatschappij, schreef de inleiding van het Dossier: Openbaarheid als elfde gebod.

In Openbaarheid de regels en het spel geven Jacques Wallage en Eva de Best van de Raad voor het openbaar bestuur een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het Rob-rapport ‘Gij zult openbaar maken’.

Tijdens het symposium gaf Hans-Martien ten Napel, Universiteit Leiden, een lezing waarin hij reageert op het Rob-rapport. Hij plaatst dit binnen het kader van een WOCD-onderzoek dat hij heeft uitgevoerd over efficiëntie van het wetgevingsproces. In zijn bijdrage voor het Dossier Snelheid efficiëntie en transparantie het Nederlandse wetgevingsproces in transitie gaat hij in op dit rapport en legt hij een relatie met de belangrijkste conclusies uit het Rob-rapport.

Reijer Passchier, mede-onderzoeker van het WOCD rapport, beschrijft in zijn bijdrage Transparantie in het wetgevingsproces hoe vooruitstrevend Finland is in het inzetten van online mogelijkheden voor burgerparticipatie.

In de bijdrage van Ramlal Munish getiteld Gij zult beleefd glimlachen wordt er een kritische noot geplaatst bij de Nederlandse politieke cultuur. Een cultuur waarin in achterkamertjes afspraken worden gemaakt, een traditie die moeizaam te doorbreken is.

De bijdrage van Stephan Grimmelikhuijsen belicht een ander aspect van transparantie. In Meer openbaarheid meer vertrouwen belicht hij namelijk de rol van burgers als “ontvangers” van overheidsinformatie. Welke informatie wordt openbaar gemaakt, en voor wie? en klopt de veronderstelling wel dat meer transparantie automatisch het vertrouwen van burgers in de overheid vergroot?

Op 25 maart lanceerde Netwerk Democratie de website Volgdewet.nl. In de afsluitende bijdrage van het Dossier zet Yvette Jeuken van Netwerk Democratie, in Volgdewet! uiteen waarom Netwerk Democratie met dit project is begonnen.