maandag - 20 januari, 2020 20 januari, 2020

4 jaar New Democracy

40ste editie 'Staat van de Nieuwe Democratie' + Publicatie


Een reeks van 40 publieksprogramma’s over de transitie naar een nieuwe democratie op basis van commons, digitale democratie, deliberatie en andere vormen van democratisering.

In de New Democracy publieksreeks zijn we vanaf 20 januari 2016 opzoek gegaan naar de bouwblokken van een nieuwe democratie. Het overkoepelende doel van de reeks is om het transitie-denken toe te passen op de democratie en door deze lens te onderzoeken hoe van elkaar losstaande bottom-up praktijken samen kunnen bijdragen aan een nieuw democratisch systeem.

In vier jaar hebben we vele innovatieve praktijken van Nederlandse en Europese bodem een podium kunnen geven en heeft er tijdens de verdiepende gesprekken uitwisseling plaatsgevonden tussen initiatiefnemers, politiek, wetenschap en burgerbewegingen.

Exact vier jaar na de eerste aflevering komen we met democratische vernieuwers bijeen voor de 40ste New Democracy editie ‘Staat van de Nieuwe Democratie‘. En nemen we een moment om te inventariseren wat de impact van deze vernieuwingen is en hoe het inmiddels staat met de transitie naar een nieuwe democratie.

New Democracy Publicatie

Trots presenteren we tijdens de 40e editie een speciale New Democracy publicatie. Hierin lees je meer over de verbinding tussen democratisering en transitie theorie, toonaangevende praktijkvoorbeelden, de opgehaalde ontwerpprincipes voor nieuwe democratie en verschillende experts over hun blik op de toekomst.

In de publicatie lees je:

Voorwoord
door Josien Pieterse

 1. Democratie in Transitie
  door John Grin
 2. Nieuwe Praktijken
  a. Het Toekomstverbond
  b. The Co-City
  c. Consul
 3. Ontwerpprincipes voor een Nieuwe Democratie
  door Joachim Meerkerk
 4. Op Weg naar Systeemverandering

Nawoord
door Natasja van den Berg

Download de PDF versie van de publicatie >> 4 jaar New Democracy <<