zondag - 16 juni, 2019 16 juni, 2019

Wereldwijde open source participatiesoftware CONSUL vestigt zich in Amsterdam


Op vrijdag 22 maart 2019 richtte Netwerk Democratie samen met zes andere internationale non-profit organisaties de ‘Consul Democracy Foundation’ op in Amsterdam. Deze stichting vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van het grootste open source participatieplatform CONSUL, dat burgers via digitale weg actief betrekt bij besluitvormingsprocessen.

CONSUL werd in 2015 geïnitieerd en sindsdien geleid door het stadsbestuur van Madrid. In Madrid werd de afgelopen jaren al 400 miljoen euro door burgers verdeeld via participatief budgetteren. Het platform wordt inmiddels door meer dan 100 instituties in 35 verschillende landen gebruikt, in steden als Madrid, Parijs, Porto Alegre, Buenos Aires, New York en Ljubljana. De onafhankelijke stichting heeft als doel om CONSUL op internationaal niveau verder te ontwikkelen, de software vrij beschikbaar te houden en met andere partijen samen te werken rondom open source participatie technologie.

Dankzij Netwerk Democratie – als een van de medeoprichters van de stichting Consul Democracy – werd gekozen voor Amsterdam als vestigingsplaats. Verwacht wordt dat dit een impuls zal zijn voor de Nederlandse ontwikkelingen op het vlak van open source participatie software. Ook in Nederland zijn er een aantal lokale overheden bezig met de implementatie van dit soort tools en zijn er een groeiend aantal partijen die ontwikkelingen in digitale democratie ondersteunen. Netwerk Democratie hoopt bruggen te slaan tussen de verschillende ontwikkelingen en samen te werken aan democratische innovatie.

De kernprincipes van de Consul Democracy Foundation zijn democratie, onafhankelijkheid, vrij en open kennis en software, neutraliteit, transparantie, de rechtstaat en inclusie. De stichting wordt inhoudelijk gedragen door een zevental organisaties die zich inzetten voor principes van transparantie, open source, open overheid, deliberatieve democratie en burgerparticipatie. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van Netwerk Democratie (Nederland), Fundacja Epanstwo (Polen), Open Source Initiative (V.S.), Mehr Demokratie (Duitsland), Access Info Europe (Spanje), Danes je Now Dan (Slovenië), Digidemlab (Zweden).

Het bestuur wordt bijgestaan door een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Democratic Society (Engeland/Italië/België), COSS Finland (Finland), newDemocracy Foundation (Australië), Démocratie Ouverte (Frankrijk) en Deliberative Democratic Consortium (V.S.).

Lees ook deze reeks artikelen over de geschiedenis en implementatie van CONSUL:
o Madrid, Part 1: e-Democracy Hub of Europe
o Madrid, Part 2: Decide Madrid
o Madrid, Part 3: CONSULCON18