donderdag - 9 juni, 2022 9 juni, 2022

Deel jouw oplossing voor schonere lucht en draag bij aan beter EU-beleid


Deel nu jouw ideeën om luchtvervuiling tegen te gaan op het crowdsource platform Co-Deciding Europe. Samen met burgers uit tien Europese landen denk je zo mee over een schonere lucht in Europa. Het Europese Milieubureau zal de uitkomsten verwerken tot uitvoerbare beleidsvoorstellen.

Hoe werkt het?

Op het crowdsource platform kun je heel simpel in een paar minuten jouw oplossingen toevoegen. Dit kan op naam of anoniem. Je kunt je oplossing opschrijven maar ook een video toevoegen of een voice bericht inspreken. Ook kan je reageren op de oplossingen van andere mensen. Je kunt een idee omhoog stemmen en argumenten voor of tegen toevoegen.

Wat gebeurd er met de uitkomsten?

Luchtvervuiling is een grensoverschrijdend probleem. Daarom moeten we dit niet alleen landelijk maar ook op Europees niveau aanpakken. Co-Deciding Europe biedt Europese burgers de mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over beleid rond luchtkwaliteit. Het indienen van ideeën is de tweede fase van het crowdsource proces. In de derde fase kun je stemmen op de ingediende voorstellen. In de vierde en laatste fase worden beleidsvoorstellen geformuleerd op basis van de input uit de voorgaande fases. Het European Environmental Bureau (EEB, Europees Milieubureau) zal deze fase begeleiden om tot uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen. De beleidsvoorstellen zullen worden meegenomen in vier EU wetgevingsprocessen: de luchtkwaliteit Richtlijn, de Nationale Emissieplafonds Richtlijn, de Richtlijn Industriële Emissies en het Zero Pollution Actieplan.

Ga naar het crowdsource platform van CODE Europe.

 

Crowdsource platform CODE Europe

CODE Europe en het gerelateerde project DigiDEM zijn een initiatief van European Citizen Action Service (ECAS) en wordt door Netwerk Democratie uitgevoerd met partnerorganisaties Democracy International, Duitsland, ProInfo Foundation, Bulgarije, E-Riigi Akadeemia Sihtasutus, Estland en Gradjanska alijansa, Montenegro. Het project loopt van augustus 2021 tot februari 2023.

 

co-financiering door het Europa voor Burgers programma

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europa voor burgers programma van de Europese Unie.