maandag - 22 november, 2021 22 november, 2021

Hoe werkt het CODE Europe crowdsource platform?


CODE Europe is een Europees project waarbij burgers worden uitgenodigd om bij te dragen aan de tot standkoming van Europese wetgeving. Hiervoor wordt een nieuw digitaal platform gelanceerd waarop burgers kunnen meedenken over het verbeteren van luchtkwaliteit. Het platform is gelijktijdig actief in tien Europese lidstaten waaronder België, Duitsland, Montenegro en Nederland. Het crowdsource proces vindt plaats in vier fases. In dit artikel leggen we uit de verschillende stappen uit en hoe het platform dienst doet.

Fase 1: Problem mapping

De eerste fase bestaat uit het in kaart brengen van problemen rondom luchtkwaliteit. Burgers worden uitgenodigd om de problemen met luchtvervuiling in hun lokale leefomgeving te delen op het platform.
 
 

Weergave gebruikersinterfase platform-fase1

 

Fase 2: Problem solving

In de tweede fase kunnen burgers oplossingen aandragen voor de problemen met luchtkwaliteit die in fase 1 zijn aangedragen.
 
 
gebruikersinterface fase 2: oplossingen aandragen
 

 

Fase 3: Ideeën selectie

In de derde fase evalueren burgers de oplossingen die zijn voorgedragen in fase 2. Op basis van stemmen wordt bepaald welke oplossingen het meest populair zijn en door Europese beleidsmakers moeten worden meegenomen.
 
 
Gebruikersinterface fase 3 - stemmen

 

Fase 4: Beleid formuleren

Gebaseerd op de voorgaande drie fases, zullen burgers beleidsvoorstellen formuleren. Hierbij worden ze geholpen door experts en door het European Environmental Bureau (EEB, Europees Milieubureau).
 
 
Gebruikersinterface fase4: beleid formuleren
 
 
In deze fase kunnen burgers meedenken over de beleidsvoorstellen. Ze kunnen commentaar en suggesties toevoegen om het beleid te verbeteren. Het EEB zal deze fase begeleiden om tot uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen. De beleidsvoorstellen zullen worden meegenomen in vier EU wetgevingsprocessen: de luchtkwaliteit Richtlijn, de Nationale Emissieplafonds Richtlijn, de Richtlijn Industriële Emissies en het Zero Pollution Actieplan

De looptijd van het hele proces is twaalf maanden en start op 1 januari 2022. Zodra het platform live is, kan iedereen meedoen met deze crowdsource pilot rondom luchtkwlaiteit.

 
 

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europa voor burgers programma van de Europese Unie.

co-financiering door het Europa voor Burgers programma