donderdag - 7 oktober, 2021 7 oktober, 2021

Wedstrijd voor Jonge Europese Vertalers


Het motto van de Europese is Unie is ‘In verscheidenheid verenigd’. Dit komt misschien nog wel het best tot uiting in de 24 officiële talen die de EU rijk is. Om het veelzijdige talenlandschap onder de aandacht te brengen organiseert de Europese Commissie jaarlijks de wedstrijd Juvenes Translatores. Deze vertaalwedstrijd is speciaal voor middelbare scholieren. Leerkrachten van middelbare scholen kunnen zich tot 20 oktober inschrijven.

In deze vertaalwedstrijd deelnemers uit alle EU lidstaten het tegen elkaar op. Op 25 november zullen door heel Europa 705 scholieren deelnemen aan de wedstrijd. Vanuit Nederland is er plaats voor 29 jongeren. Per school kunnen minimaal 2 en maximaal 5 leerlingen worden aangemeld.

De wedstrijd biedt jongeren de mogelijkheid om meer te weten te komen over het taalbeleid van de EU. De eerbiediging van de verscheidenheid van taal is een van de grondrechten van de EU. Ook wordt meertaligheid actief gestimuleerd. Dat leidt er toe dat er veel werk is binnen de talensector. Met Juvenes Translatores kunnen scholieren meer leren over verschillende taalberoepen.