dinsdag - 17 januari, 2023 17 januari, 2023

Crowdsourcing: Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid?


Samen weten we meer. Maar toch laten onze traditionele democratische processen weinig ruimte om die collectieve wijsheid in te zetten bij het formuleren van beleid.

Graag nodigen we je uit voor Crowdsourcing: Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid? op woensdag 1 februari om 20.00 in de Waag* met aansluitend een borrel.

Meld je aan via Eventbrite

Op deze bijeenkomst willen we in ronde tafelgesprekken uitwisselen hoe we de kennis van burgers en beleidsvorming bij overheden dichter bij elkaar kunnen brengen. Dit doen we aan de hand van een casus over betere luchtkwaliteit. Hierbij hebben we speciale aandacht voor innovatieve methoden zoals citizen science en het online crowdsourcen van beleid.

Burgerparticipatie krijgt steeds meer aandacht op Europees, nationaal en lokaal niveau. Maar in de praktijk zien we vaak dat formele participatieprojecten grote moeite hebben om burgers te bereiken en te laten deelnemen. Aan de andere kant zien we burgers die zich actief rondom een thema organiseren en daar juist met de overheid over in gesprek willen. Zij hebben vaak moeite een ingang te vinden om dat gesprek aan te gaan.

Hoe kunnen we deze wederzijdse behoefte aan uitwisseling dichter bij elkaar brengen? Deze vragen willen we bespreken op deze interactieve bijeenkomst.

Casus: Samenwerken voor betere luchtkwaliteit
De avond wordt ingeleid met twee projecten rondom luchtkwaliteit die met innovatieve methoden samenwerking bevorderen.

DigiDem: Crowdsource Europees beleid voor betere luchtkwaliteit
Bij het DigiDem project konden burgers in tien Europese steden meedenken over het verbeteren van EU-beleid rondom luchtkwaliteit. Deelnemers droegen ideeën aan hoe luchtkwaliteit kan worden verbeterd. Op basis van deze input zijn beleidsvoorstellen geformuleerd door het Europees Milieubureau. Vervolgens konden deelnemers reageren op deze voorstellen.

Hollands Luchten: is het burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland.
Het platform is in 2018 gestart als pilot en heeft zich ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgemeenschappen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Programma
19.45 – 20.00 Inloop
20.00: Welkom en kennismaking
20.10 Introductie DigiDem: crowdsourcing Europees beleid voor betere luchtkwaliteit. Door Tessel Renzenbrink van Netwerk Democratie.
20.30: Hollandse Luchten: het burgerplatform voor het meten van de leefomgeving. Door Imme Ruarus van Waag Futurelab.
20.45: Ronde tafelgesprekken: Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid?
21.15: Conclusie
21.30 Afsluiting met aansluitend een borrel

Meld je aan via Eventbrite

*Locatie: Waag: Nieuwmarkt 4, Amsterdam.

Beeld: Gegenereerd met Dall-E text-to-image van OpenAI. Prompts: five people, debate, megaphone, henri matisse.

Deze workshop wordt georganiseerd door Netwerk Democratie binnen het project Digital Democratic Empowerment and Mobilisation for a stronger EU” (DigiDem).

logo EU gefinancierd door de Europese Unie.