dinsdag - 29 april, 2014 29 april, 2014

Recapturing Europe’s Reluctant Radicals

Een project in samenwerking met Counterpoint


Naar aanleiding van dit project werd er een toolkit en een video uitgebracht door Counterpoint.

De opkomst tijdens verkiezingen neemt af. Mensen voelen zich minder verbonden met een politieke partij en hebben weinig vertrouwen in de politiek. Wordt de burger nog wel gehoord en komen partijen hun beloftes nog wel na? Wat vinden wij van politici? Maar vooral, moeten zij veranderen? We organiseerden naar aanleiding van deze vragen in begin 2014 een ronde tafel gesprek, getiteld ‘geloof jij nog in de politiek?‘ Vergelijkbare gesprekken hebben plaats gevonden in Maastricht, Frankrijk en Finland.

Als onderdeel van het project Reluctant Radicals, heeft Counterpoint een film uitgebracht over populisme in Europa. De film is mede in het kader van de Europese verkiezingen van 2014 uitgebracht. Vooraanstaande experts, journalisten en commentatoren geven hun visie op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. We Need to Talk about Europe verkent de waarde van populistische partijen in Europa en onderzoekt waarom deze partijen zo aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd laat de film ook de negatieve kanten van populisme zien.

De video ‘We Need to Talk about Europe’ is online te bekijken.

Daarnaast heeft Counterpoint ook een Toolkit ontwikkeld voor mensen die een bijeenkomst willen organiseren in hun buurt of gemeente over de (politieke) betrokkenheid van de bewoners. Heb jij zin om deze Toolkit te testen, en jouw mening met ons te delen? Kijk dan hier voor de Toolkit en mail yvette@netdem.nl om je feedback met ons te delen.