NL / EN

New Democracy: De inclusiviteit van stedelijke innovatie


Op vele plekken in de stad geven Stadmakers invulling aan de publieke zaak. Ze maken een plek om samen te komen, doen ingrepen in de publieke ruimte of organiseren alternatieve publieke dienstverlening. De maatschappelijke initiatieven van Stadmakers zorgen voor dynamiek, energie en gemeenschapsvorming, en doen dat veelal in buurten en wijken waar dat niet vanzelfsprekend aanwezig is. Daar ligt gelijk een kritiek punt. Want in hoeverre sluiten de initiatieven aan bij behoefte en belevingswereld van de bewoners in deze delen van de stad. Deze avond stellen we ons de vraag hoe Stadmakers hun maatschappelijke initiatieven zo inclusief mogelijk kunnen maken. De samenwerking met de gemeente en andere instituties lijkt daarbij vruchtbaar te kunnen zijn.

New Democracy #28: Empowering Women in the Digital Era


While our societies are rapidly becoming more digital, not everyone is benefitting from this digitalisation. Shockingly, women are still greatly outnumbered in the tech world. Figures from European Parliament show…

Cities for Digital Rights – We Make the City


Hoe beschermen we burgerrechten in snel digitaliserende steden? Het internet is onmisbaar geworden in ons dagelijks leven. Het is waar we elkaar ontmoeten, leren en winkelen. Het is ook een…