De Impact van Open


Een dag over de positie van de burger in de praktijk van de informatiesamenleving

Op 28 oktober organiseren Netwerk Democratie, Waag Society, Open State Foundation, Bits of Freedom, Kennisland in het Ministerie van Binnenlandse Zaken het seminar ‘De Impact van Open’. Tijdens deze dag onderzoeken we de positie van de burger in de praktijk van de informatiesamenleving.

Welke rechten heeft de burger in de tijd van een Open Overheid en de Doe Democratie? Wat gaat er goed en wat gaat er fout wanneer het gaat over Recht op Informatie, Recht op Participatie en Recht op Vrijheid van meningsuiting.

Al deze maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de participerende burger en voor een open, vrij internet waarin de privacy gewaarborgd wordt. Zij zullen aan de hand van een aantal actuele cases schetsen wat de grenzen, kansen en bedreigingen zijn voor de burger in relatie tot de overheid. Enerzijds trekt deze overheid zich steeds meer terug waardoor de verzorgingsstaat langzaam maar zeker een ander karakter krijgt. Het gedeeltelijk loslaten van het privacybeginsel met een beroep op terrorismebestrijding, het gebruik van de parkeergegevens van SMS Parking door de belastingdienst zijn anderzijds voorbeelden van een overheid die steeds meer binnendringt binnen de persoonlijke levensfeer van individuen en gezinnen.

Voor zowel de maatschappelijke partners als voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een stevige kennis van de belangrijkste thema’s op dit gebied cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te (be)sturen.

Daarom nodigen we maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren en iedereen die actief is in de Open Overheid en de Doe Democratie van harte uit aanwezig te zijn bij dit seminar ‘De Impact van Open’.
Het seminar vindt plaats bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

Het programma:
09.15 – 09.30
Inloop

09:30 – 09.45
Welkom door Jan Andries Wolthuis (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Mieke van Heesewijk (Netwerk Democratie, Waag Society)

09.45 – 10.15
Opening

10.15 – 11.00
Recht op informatie: Marleen Stikker, directeur Waag Society met Hans Nooter CSR Advisor Alliander over de Fair Meter Pilot

11.00 – 11.45
Recht op informatie: Arjan Al Fassed, directeur Open State Foundation over Open Spending

11.45 – 12.30
Privacy & Vrijheid van Communicatie: Hans de Zwart, directeur Bits of Freedom over de Informatiesamenleving en Burgerrechten

12.30 – 13.00
Energizer & lunch

13.00 – 13.45
Recht op participatie: Josien Pieterse, directeur Netwerk Democratie over Maak de Buurt Wet

13.45 – 14.30
Recht op participatie: Martijn Arnoldus, Kennisland over Voorjebuurt.nl

14.30
Slot

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: