Masterclass Netpolitiek


E-democratie, privacy, copyright, open data en meer…

In deze serie van zes bijeenkomsten ontwikkelden de deelnemers een brede kennis over de belangrijkste thema’s op het grensvlak van internet en politiek, zodat zij hierover een gedegen mening kunnen vormen.

Netwerk Democratie, Bits of Freedom, Waag Society, Open State Foundation en Kennisland organiseren de Masterclass Netpolitiek. Bij iedere masterclass presenteren topsprekers en oorspronkelijke denkers hun visie over actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek. Tijdens de masterclasses is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie.

Locatie en Data
De masterclass vindt plaats in het Theatrum Anatomicum van De Waag te Amsterdam in januari en februari 2017 op maandagavonden van 19.30 tot 22.30 uur.

  • 9 januari – Digitale Sociale Innovatie (Waag Society)
  • 16 januari – Kansen en obstakels voor open data (Open State Foundation)
  • 23 januari – Hoe lobby je voor internetvrijheid? (Bits of Freedom)
  • 30 januari – e-Democratie (Netwerk Democratie)
  • 6 februari – Fix Copyright, don’t break the internet! (Kennisland)
  • 13 februari – Internet Governance (Internet Society Nederland)
  • 27 februari – Afsluitende bijeenkomst

Bekijk hier het volledige programma.

Aanmelding
De deadline voor aanmelding is 15 november 2016. Eind november krijg je bericht over je deelname. De deelnemersbijdrage voor de masterclass is 450 euro exclusief btw. Er zijn beurzen beschikbaar – dan is de eigen bijdrage 121 euro exclusief btw. Als je in aanmerking wilt komen voor een beurs, geef dat dan aan bij het aanmeldformulier. De organisatie van de masterclass ligt in handen van Internet Society Nederland. Heb je vragen, stuur dan een mail naar annemarie[@]staff.isoc.nl.
Je kunt je via dit formulier opgeven.

Partners

Waag Society
Waag Society is een pionier op het gebied van digitale media. Waag Society verkent opkomende technologieën en geeft kunst en cultuur een doorslaggevende rol bij het ontwerpen van betekenisvolle toepassingen.

Bits of Freedom
Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Om dat te bereiken werkt Bits of Freedom intensief samen met onze achterban. Onze kracht is onze combinatie van onze expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. En dat werkt. Politieke partijen luisteren naar ons, het bedrijfsleven vraagt ons om advies en steeds meer Nederlanders staan achter ons doel: Een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé communicatie privé blijft.

Kennisland

Kennisland ontwerpt en realiseert interventies om de kennissamenleving te versterken. Op dit moment is Kennisland actief op de terreinen onderwijs, auteursrecht, cultuur en sociale innovatie. Kennisland maakt zich sterk voor de modernisering van het auteursrecht die ruimte biedt aan innovatie en bijdraagt aan een sterk publiek domein. We doen dat in projecten als Creative Commons, door samen te werken met erfgoedinstellingen en door op Europees en Nederlands niveau te lobbyen.

Open State Foundation
Open State is een jonge ideële non-profit organisatie die democratische transparantie, verantwoording en participatie bevordert door het ontwikkelen van online platformen en het bevorderen van het ontsluiten en gebruik van open data.

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 27 februari 2017