International Whistleblowers Conference 2014


Een conferentie over de positie van klokkenluiders

Netwerk Democratie, Free Press Unlimited en Adviespunt klokkenluiders met de internationale partners Whistleblowing International Network (WIN) en Hermes Centre for Transparency and Digital Human Rights presenteren: International Whistleblowers Conference 2014

Livestream: http://portal.livestreams.nu/iwc14

18 juni, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen en de houding van de journalistiek spelen een grote rol in de kwetsbare positie van de klokkenluider. Bovendien is de positie van de media in relatie tot klokkenluiders sterk veranderd, en heeft soms een meer activitisch karakter gekregen.

Dit is voor Netwerk Democratie, Free Press Umlimited en het Adviespunt Klokkenluiders met de internationale partners Whistleblowing International Network (WIN) en Hermes Centre de reden om de handen ineen te slaan en een grote conferentie over klokkenluiders te organiseren op 18 juni 2014. Tijdens de conferentie onderzoeken we wat we moeten doen om de positie van klokkenluiders te verbeteren. We bekijken deze positie, zowel nationaal als internationaal vanuit een juridisch, journalistiek en technologisch perspectief. Ook zullen er beleidsmedewerkers aanwezig zijn. Juristen, journalisten en techneuten dragen een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid bij de bescherming van klokkenluiders in de huidige informatiemaatschappij, en daarom willen we op 18 juni de kruisverbanden tussen deze verschillende perspectieven vinden.

Dagprogramma (10.15 – 17.00)

Hoe staat nationale wetgeving met betrekking tot klokkenluiders in relatie tot Europese wetgeving en internationale afspraken, en hoe zien deze wetten er eigenlijk uit? Welke technologische oplossingen en commerciele alternatieven zijn er nu voorhanden? Zijn journalisten toegerust op de bescherming van hun bronnen in de informatiesamenleving? En wat betekent Tor voor de digitale anonimiteit van de klokkenluider? Deze vragen proberen we te beantwoorden in plenaire sessies en workshops in het dagprogramma. We confronteren juridische, journalistieke en technische professionals met elkaar, om zo een samenwerkingsstrategie te ontwikkelen die de positie van klokkenluiders in de democratische samenleving verbetert. Ook onderzoeken we welke positie de media in deze veranderingen kan en wil innemen.

Keynote opening: Annie Machon (MI5 whistle blower), presentatie: Farid Tabarki. Workshops met: Fabio Pietrosanti (GlobaLeaks),Diana Schemo (100Reporters), Dmitro Gnap (Janoekovitj Leaks), Andrea Crosta (WildLeaks), John Devitt (TI Ireland), Guido Strack (Whistleblowers Network Germany), Anna Myers (WIN), Wim Vandekerckhove (University of Greenwich), Garret Robinson (SecureDrop), Michael Persson (Volkskrant), Axel Arnbak (Harvard, Princeton), Vladimir Radomirovic (Pištaljka, Servië), Fred Spijkers, Huub Jaspers (Argos), Ákos Maróy (Atlatszo MagyarLeaks), Leon Willems (Free Press Unlimited), Hannah de Jong, Fanny Tahalele, Klasien Versteeg (Adviespunt Klokkenluiders), Sacha van Geffen, Jurre van Bergen (Greenhost), Mieke van Heesewijk (Netwerk Democratie) en vele anderen. Voertaal: Nederlands en Engels

Toegang tot het dagprogramma is gratis, klik hier om je aan te melden

Avondprogramma: 1 jaar na Snowden -Wat hebben we geleerd? (20.00 – 22:30)

Inmiddels is het een jaar geleden dat Edward Snowden ervoor gezorgd heeft dat rol van de klokkenluider in onze democratische wereld zeer centraal is komen te staan. Met zijn onthullingen over het op grote schaal afluisteren van burgers door de Amerikaanse inlichtendiens NSA heeft hij niet alleen de geheime diensten ter verantwoording geroepen, maar heeft hij ook aangetoond dat in onze huidige informatiesamenleving wetten aangepast moeten worden om de fundamentele vrijheden en grondrechten van burgers – onmisbaar voor een goed functionerende democratie – te beschermen.

Tegelijkertijd heeft hij laten zien dat de rol van de klokkenluider van groot belang is om misstanden binnen de overheden en bedrijven aan het licht te brengen. De persoonlijke situatie waarin hij zich nu bevindt, staat symbool voor de positie waarin vele klokkenluiders van grotere en kleinere misstanden in terecht komen.

Deze avond bekijken we welke juridische, technologische en journalistieke consequenties de onthullingen van Snowden zowel nationaal als internationaal hebben gehad. Daarnaast zal de avond stilstaan bij de rol en verantwoordelijkheden van klokkenluiders, wetgevers, journalisten en de internet gemeenschap.

Presentatie: Teun Gautier. Met: Hans-Martin Tillack (STERN magazine), Alison Glick (GAP), Yves Eudes (Le Monde) en vele anderen. Voertaal: Engels

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 K, 1019 HC Amsterdam

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens