Borders to Cross conferentie


On democratic innovation and civic driven change

29 – 31 oktober 2013 vindt de Borders to Cross conferentie plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Netwerk Democratie is een van de organiserende partners van deze conferentie.

Borders to Cross
Tijdens deze conferentie komen 250 actieve burgers, ambtenaren, sociale ondernemers en wetenschappers uit meer dan 20 landen elkaar rondom het thema burgerparticipatie en democratische innovatie. De conferentie wordt georganiseerd om kennis en ideeën uit te wisselen, en te leren van innovatieve manieren van samenwerking tussen burgers, ondernemers en de overheid.

Waarom deze conferentie?
In Europa zien we in verschillende sectoren de verhouding tussen overheid, burgers en markt veranderen. Burgers nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Ze willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Dit stelt alle betrokkenen voor nieuwe uitdagingen: hoe kunnen we co-creatie en innovatie tussen de overheid, burgers en markt tot stand brengen? Hoe komen we met elkaar tot passende oplossingen voor complexe en onderling verweven problemen? Hoe ziet die nieuwe werkwijze er uit, en hoe kunnen we daarmee experimenteren? Het doel van de conferentie is om antwoord op deze vraagstukken te vinden. In werksessies gaan burgers, ambtenaren, sociale ondernemers en wetenschappers met elkaar in dialoog over nieuwe samenwerkingsvormen.

Geoff Mulgan (Nesta) treedt als hoofdspreker op tijdens de conferentie. Geoff Mulgan zal spreken over democratische innovatie en de veranderende verhoudingen van burgers, de overheid en de markt.

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van Netwerk Democratie, de gemeente Amsterdam, European Cultural Foundation, European Alternatives, European Civic Forum, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Leuven, G1000, het ministerie van I&M, het ministerie van VWS, AgentschapNL namens het ministerie van EZ en het ministerie van BZK.

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: