Public Mediation


Nieuwe vormen van demcratisch overleg

Pakhuis De Zwijger en Netwerk Democratie programmeren een aantal bijeenkomsten waarbij we ons afvragen hoe democratische inspraak op een andere manier kan worden vormgegeven op lokaal niveau, met meer verantwoordelijkheden voor burgers.

Pakhuis De Zwijger en Netwerk Democratie programmeren een nieuwe reeks bijeenkomsten waarbij we ons afvragen hoe democratische inspraak op een andere manier kan worden vormgegeven op lokaal niveau, met meer verantwoordelijkheden voor burgers. Inmiddels wordt erkend dat burgers een sleutelrol vervullen bij het oplossen van problemen, als zij daarvoor de ruimte krijgen. Maar dit roept ook vragen op: Hoe geef je burgers naast inspraakmogelijkheden ook werkelijk zeggenschap? Hoe verschuiven rechten en plichten? Welke verantwoordelijkheden moeten andere partijen dan laten varen? Hoe voorkom je een nieuwe elite op lokaal niveau? Op welke wijze creëer je voor dit proces draagvlak bij de representatieve democratie en ambtenaren?

Public Mediation
Het Public Mediation Program van de UvA noemt hun aanpak een ‘anatomische les’, waarbij conflicten in een bepaald gebied op tafel wordt gelegd en alle betrokken partijen zich verantwoordelijk maken voor de oplossing van dit probleem. De afgelopen maanden heeft het Public Mediation Programma van de UvA het Wallengebied onder de loep genomen en maken kennis met de aanpak van dit academische programma dat zich volop in de samenleving beweegt.
In de binnenstad van Amsterdam lopen een heleboel werelden kris kras door elkaar. Mensen wonen, werken, winkelen, ondernemen, feesten, bezoeken prostituees, studeren, en zijn op vakantie. Deze mengelmoes vraagt veel van de publieke ruimte, haar gebruikers en dus ook van lokaal bestuur. Toenemende drukte werpt de vraag op, ‘Van wie is de binnenstad van Amsterdam nu eigenlijk?’ Hoe gebruiken mensen de publieke ruimte? Hoe wordt het gebied bestuurd? Waar zitten de tegenstellingen? In deze anatomische les leggen wij de casus op tafel en vragen wij het publiek – bewoners, politici, wijkagent, wetenschappers, ondernemers, en iedereen die zich wil mengen in de discussie – naar hun ervaringen en ideeën wat betreft de Amsterdamse binnenstad.

De eerste bijeenkomst van dit programma komt tot stand in een samenwerking van Pakhuis de Zwijger en Netwerk Democratie met het Public Mediation Program van de Universiteit van Amsterdam.

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: