New Democracy #1: In transition


Onze eerste avond in de New Democracy serie.

https://vimeo.com/153235723

In het kader van EU2016, het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, maakt Netwerk Democratie samen met Pakhuis de Zwijger en het European Cultural Foundation een serie over democratische vernieuwing in Europa. We organiseren verschillende avonden in Pakhuis de Zwijger en sluiten af met een tien-weeks programma op de FabCity Campus

De 21ste eeuw confronteert ons met grote opgaven zoals duurzaamheid en ongelijkheid, maar steeds minder blijkt de politiek bij machte met passende antwoorden te komen. Tegelijkertijd lijkt ook de legitimiteit van diezelfde politiek steeds verder onder druk te staan. Is onze democratie aan revisie toe? Vanavond duiden we de urgentie om de manier waarop onze democratie is georganiseerd te herontwerpen. En we blijven niet stil staan bij die probleemanalyse, maar onderzoeken ook de mogelijkheden om tot nieuwe vormen te komen.

We beginnen de avond met een introductie over transitie denken en democratie door hoogleraar John Grin. Hij neemt daarna plaats aan tafel bij Albert Jan Kruiter en Monique Leyenaar om onder leiding van Natasja van den Berg in gesprek te gaan over de principes en de ontwikkelingen voor het herontwerpen van de democratie.

Voordat we opzoek gaan naar deze principes gaan we in gesprek over waarom onze huidige democratie onder druk staat en hoe de politiek haar democratische legitimiteit aan het verliezen is. We bespreken onder andere hoe de publieke sector onder druk staat. Waarom politieke partijen worstelen met hun geworteldheid in de samenleving. En hoe maatschappelijke organisaties in het verleden zijn voort gekomen uit de samenleving. Wat kunnen we hiervan leren?

En belangrijker, hoe ziet de toekomst van onze democratie eruit en hoe komt deze aan haar legitimiteit? Praat deze avond mee over de principes voor het herontwerpen van de democratie!

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens