Dappere Nieuwe Wereld Congres


Open data en nieuwe overheid

Tijdens het Dappere Nieuwe Wereld Congres neemt Mieke van Heesewijk namens Netwerk Democratie deel aan de subsessie Open data en nieuwe overheid.

Nederland is fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe generatie denkers vindt dat het huidig economisch, maatschappelijk en politiek systeem verouderd is en dat de aanhoudende crisis het failliet ervan illustreert. Daarom is er dringend behoefte aan vernieuwende ideeën van dappere denkers en doeners.

Het congres Dappere Nieuwe Wereld vindt plaats op vrijdag 29 november in Grand Hotel Huis ter Duin. Het congres biedt jonge denkers een platform voor het uitdragen van hun visie en ideeën over de toekomst van Nederland. Zij gaan het debat aan met de huidige leiders van politiek, economie en maatschappelijke instellingen. Tenslotte worden jonge denkers gekoppeld aan de overheid, bedrijven en instellingen die hun ideeën ruimte geven voor de uitvoering ervan.

De inzet van het congres is om huidige en toekomstige leiders te inspireren om andere wegen in te slaan en zo een uitweg te vinden uit de crisis. Het centrale thema verwijst naar de noodzaak dat overheid en maatschappij een nieuw contract met elkaar moeten aangaan op basis van de principes van Het Goede Leven. De ambitie moet zijn om onze toekomst opnieuw vorm te geven door baanbrekende innovaties in economie, overheid en samenleving. Bestuurders op alle niveaus en in alle sectoren horen leidend te zijn in het vinden van nieuwe, onconventionele wegen om het hoofd te bieden aan de complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Het congres zal daarom een daadkrachtige aanzet geven om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een aanpak die moet leiden naar een ander type economie, samenleving en bestuur en gericht op een radicale hervorming van bestaande structuren en instellingen.

Joop Hazenberg, Farid Tabarki en Rens van Tilburg geven tijdens het congres een heldere voorzet voor het debat dat in ronde tafelgesprekken zijn vervolg krijgt. Inmiddels heeft een aantal spraakmakende voortrekkers uit bedrijfsleven, politiek, openbaar bestuur en wetenschap zich reeds gecommitteerd om een bijdrage te leveren.

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: