Digital Democracy Day 2018


Crowdsourcing Legislation: Taking Decisions With Citizens and not For Them.

Op 27 februari organiseert ECAS (European Citizen Action Service) de afwikkeling van het langlopende European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD) project in Brussel, waar Netwerk Democratie onderdeel van uitmaakt. Voor dit project, dat plaatsvindt in het kader van het Europe for Citizens programma van de Europese Commissie, werden in samenwerking met de 7 deelnemende Europese partners, 7 verschillende conferenties georganiseerd in elk partnerland. De conferenties hadden als doel om kennis op het gebied van e-participatie en crowdsourcing in Europa te bundelen. Op 14-15 maart 2017 vond de Amsterdamse ‘werksessie’ plaats in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door Netwerk Democratie.

Tijdens de Digital Democracy Day in Brussel wordt gekeken naar de vraag hoe democratische betrokkenheid gestimulerd kan worden. Hierbij worden onder andere de bevindingen en inzichten van de verschillende EUCROWD conferenties samengevoegd. De conferentie wordt opgesplitst in twee paneldiscussies, waarin experts met elkaar in gesprek gaan:
Let’s Crowdsource! – Lessons Learned from Citizens at the National level
Building Our Future Together! – Towards a Crowdsourcing Pilot at the EU Level
Meer inhoudelijke informatie over het programma volgt!

Locatie:
BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel, België

Aanmelden:
Via deze link

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: