New Democracy #11: Democratie in de Buurt


Van wie is de Bellamybuurt? Een gesprek over de spanning tussen stad en buurt met o.a. Alex Brenninkmeijer en Cody Hochstenbach.

Hebben buurtbewoners eigenlijk wat over hun directe leefomgeving te zeggen? Of hebben politici, ambtenaren en projectontwikkelaars een beter idee wat goed is voor de buurt? Samen met de Bellamybuurt Beweging nodigen we bewoners, ondernemers, bestuurders, politici, ambtenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden uit om samen van gedachten te wisselen over de zeggenschap en verantwoordelijkheid in de buurt. Want wie bepaalt er eigenlijk wat er gebeurt? We gaan met elkaar in gesprek over democratie op buurtniveau, met als centrale vraag: van wie is de buurt?

Hebben buurtbewoners eigenlijk wat over hun directe leefomgeving te zeggen? Of hebben politici, ambtenaren en projectontwikkelaars een beter idee wat goed is voor de buurt? Samen met de Bellamybuurt Beweging nodigen we bewoners, ondernemers, bestuurders, politici, ambtenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden uit om samen van gedachten te wisselen over de zeggenschap en verantwoordelijkheid in de buurt. Want wie bepaalt er eigenlijk wat er gebeurt? We gaan met elkaar in gesprek over democratie op buurtniveau, met als centrale vraag: van wie is de buurt?

De Bellamybuurt heeft in de afgelopen jaren een fikse verandering ondergaan. De druk van toeristen en een exploderende woon- en vastgoedmarkt heeft ook zijn weg gevonden naar het buurtje dat ingeklemd ligt tussen de Kinkerstraat, Bilderdijkkade, De Clercqstraat en de Tweede Kostverlorenkade. Lang heeft dit unieke buurtje het dorpse karakter van haar verleden kunnen bewaren, maar steeds meer wordt ook de Bellamybuurt meegezogen in de dynamiek van de wereldstad Amsterdam. De oude bewoners zien hun buurt in sneltreinvaart veranderen en bovenal voelen zij zich steeds minder gehoord. Startpunt van het gesprek deze avond zijn de ervaringen van bewoners die het eigenaarschap over hun eigen buurtje meer en meer uit hun handen zien glippen. Hoe hebben zij de Bellamybuurt de afgelopen jaren zien ontwikkelen en wie speelt daarin welke rol? En vooral ook, welke rol was daarin nog voor hen weggelegd?

Als we een beeld hebben van de ervaringen van de bewoners gaan we met Alex Brenninkmeijer en Cody Hochstenbach in gesprek over de achterliggende dynamiek. Welk doel wordt er eigenlijk gediend met de huidige ontwikkelingen en welke processen liggen ten grondslag aan de besluitvorming? Daarna openen we de dialoog met alle deelnemers over nieuwe manieren om het eigenaarschap terug te brengen naar de buurt.

Speciale gast is Marije Bierlaagh met wie we brainstormen over hoe de gemeente en de samenleving kunnen komen tot samenwerking en co-creatie.

Over de gasten

Alex Brenninkmeijer deed onderzoek naar het systeem van de stadsdelen in Amsterdam. De uitkomsten van zijn evaluatieonderzoek werden met instemming ontvangen in de Kinkerbuurt: “Eindelijk iemand die bevestigt wat wij al tijden zo meemaken”. “De hoofdstad heeft buitengewoon betrokken bewoners”, zegt Brenninkmeijer, “die veel ideeën hebben voor hun buurt of over nieuwe vormen van democratie”. Daar moeten we op een goede manier van gebruik maken.

Cody Hochstenbach stadsgeograaf in Amsterdam, onderzoekt al een tijd het fenomeen gentrification in de stad. Is de opwaardering van een buurt nu iets wat zomaar gebeurt en waar we dus maar mee om moeten gaan? Of is het een gevolg van beleid waar we nog richting aan kunnen geven? Kunnen we dat beleid nog herzien en hebben bewoners een stem daarin?

Marije Bierlaagh is Gebiedsmanager voor de gemeente Amsterdam in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Bierlaagh werkt aan een gemeente waarin het samen doen en de ruimte voor bewoners en maatschappelijke initiatieven centraal staan. Zij is (daarom) ook namens alle Amsterdamse Gebiedsmanagers betrokken bij het stedelijke beleid Ruimte voor Initiatief.

Meld je aan op de website van Pakhuis de Zwijger

Evenement gegevens

Event details


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Adres:


    Address: