Programmareeks ‘New Democracy’

Over democratie in transitie About democracy in transition


Netwerk democratie organiseert de programmareeks ‘New Democracy’ over democratie in transitie, in samenwerking met European Cultural Foundation (ECF) in Pakhuis de Zwijger.

Programmareeks ‘New Democracy’

Vanaf 20 januari 2016 organiseert Netwerk Democratie in samenwerking met het European Cultural Foundation (ECF) en Pakhuis de Zwijger een reeks avonden omtrent huidige veranderingen op Europees politiek en democratisch vlak. De avonden behandelen thema’s als transparantie in de overheid en nieuwe vormen van bestuur.

Centraal in deze reeks staan de knelpunten die men in elke grote Europese stad tegenkomt. Veel Europese steden raken bijvoorbeeld door gentrificatie en commerciële belangen hun culturele identiteit kwijt. Daarnaast raken we als burgers steeds vaker de publieke ruimtes kwijt aan de overheid en hebben we collectief minder vertrouwen in deze overheid. Dit soort knelpunten leggen een druk op de legitimiteit van onze democratie en er ontstaat een vraag naar een nieuwe manier om de democratie te organiseren.

Aan de hand van verschillende thema-avonden zoeken we antwoorden naar de vraag hoe we deze nieuwe democratie kunnen organiseren. We nodigen sprekers uit verschillende hoeken uit om met ons mee te praten over hoe we kwesties als stedelijke planning, culturele en maatschappelijke initiatieven, het beschermen en behouden van de publieke ruimte en participatieve governance het beste aan kunnen pakken.

Verslagen van de afgelopen avonden zijn te vinden onder ‘Artikelen‘ aan de rechterkant van deze pagina. Meer informatie over de komende programma’s zal worden aangekondigd op onze website en op Facebook.

Een aantal van de New Democracy avonden zijn in hun geheel terug te kijken:

New Democracy #1: In Transition
New Democracy #3: The Cultural Commons in the City
New Democracy #6: Femke Halsema: Politieke Cultuur en Mediacratie
New Democracy #7: Benjamin Barber: What if Mayors Rule the World?
New Democracy #9: Saskia Sassen
New Democracy #10: David Bollier and the City as a Commons
New Democracy #12: Implementing Digital Democracy
New Democracy #13: European Commons Assembly
New Democracy #16: Who’s afraid of The People?
New Democracy #18: Democratie en de vrije markt
New Democracy #19: Democratie in de circulaire stad
New Democracy #20: Beyond the Experiment
New Democracy #21: Designing Democracy
New Democracy #22: Christian Felber: The Common Good Economy
New Democracy #23: Toekomst van circulaire gebiedsontwikkeling
New Democracy #24: Digital Commons
New Democracy #25: Resilient Democracy in the 21st Century
New Democracy #27: Macht in Mokum
New Democracy #28: Empowering Women in the Digital Era
New Democracy #30: Co-creatie in de stad
New Democracy #31: Overcoming Social Division
New Democracy #32: Tech for Good
New Democracy #34: Maatschappelijk Leiderschap
New Democracy#35: Herman Tjeenk Willink roept op
New Democracy #36: Common Europe
New Democracy #38: Future Democracies
New Democracy #40: Staat van de Nieuwe Democratie
New Democracy #41: Populism and democracy: Friends or foes?