Logo Europe Direct Amsterdam

Europe Direct Amsterdam

Informatie, nieuws en evenementen over de EU Information, news and events about the EU


Sinds 1 januari 2018 is Netwerk Democratie een Europe Direct Centrum. Als Europe Direct informeert Netwerk Democratie burgers over de Europese zaken die hun aangaan en organiseert bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de toekomst van Europa.

Wat is een Europe Direct centrum?
Europe Direct is een informatienetwerk dat is opgezet door de Europese Commissie om burgers te informeren over de EU. Zo verschaft Europe Direct via het landelijk contactpunt burgers informatie over Europese instellingen, wetgeving en beleid. Naast praktische tips en advies heeft Europe Direct ook als doel om met burgers in gesprek te gaan over Europese thema’s.

In Nederland bevinden zich meerdere lokale Europe Direct centra die ieder vanuit eigen expertise een brug slaan tussen de EU en de burger. Als Europe Direct Amsterdam richt Netwerk Democratie zich op vernieuwende ontwikkelingen binnen de EU en het versterken van de Europese democratie.

Ten opzichte van de voorgaande generaties Europe Direct Centra is de rol van de nieuwe centra vanaf 2021 gemoderniseerd. De nieuwe generatie zal:

1. mensen betrekken bij evenementen, burgerdialogen en verschillende vormen van off- en online interactie, met bijzondere aandacht voor de Conferentie over de Toekomst van Europa;
2. lokale media informatie over EU-beleid en -prioriteiten verstrekken en hen bij de activiteiten betrekken;
3. de Commissie helpen een overzicht te krijgen van de lokale context met betrekking tot het EU-beleid;
4. actief Europees burgerschap op scholen bevorderen;
5. de coördinatie met andere EU-netwerken die in de regio’s aanwezig zijn bevorderen, zodat burgers, organisaties en bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de benodigde informatie.

Op deze manier zullen de centra bijdragen aan het creëren van een Europese publieke ruimte en mensen meer bewust maken van de prioriteiten, kansen en uitdagingen van de Unie.

Een democratisch Europa
Naast informatieverstrekking en bijeenkomsten over de EU heeft Netwerk Democratie als doel om burgers handvatten te bieden om een actieve rol te spelen in Europese besluitvorming. Dit doen we onder andere door het stimuleren van de discussie rondom de vernieuwing van de Europese democratie en het gebruik van innovatieve participatie methoden en digitalisering.

Wil je weten hoe je je stem kan laten horen in de EU? Of wil je graag meepraten over de toekomst van Europa? Hou dan onze website in de gaten voor updates en bijeenkomsten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Heb je vragen, mail dan naar europedirect@netdem.nl