Wat is een Europe Direct Informatiecentrum?
Europe Direct is een informatienetwerk dat is opgezet door de Europese Commissie om burgers te informeren over de EU. Zo verschaft Europe Direct via het landelijk contactpunt burgers informatie over Europese instellingen, wetgeving en beleid. Naast praktische tips en advies heeft Europe Direct ook als doel om met burgers in gesprek te gaan over Europese thema’s.

In Nederland bevinden zich meerdere lokale Europe Direct centra die ieder vanuit eigen expertise een brug slaan tussen de EU en de burger. Als Europe Direct Amsterdam richt Netwerk Democratie zich op vernieuwende ontwikkelingen binnen de EU en het versterken van de Europese democratie.

Een democratisch Europa
Naast informatieverstrekking over de EU heeft Netwerk Democratie als doel om burgers handvatten te bieden om een actieve rol te spelen in Europese besluitvorming. Dit doen we onder andere door het stimuleren van de discussie rondom de vernieuwing van de Europese democratie en het gebruik van innovatieve participatie methoden en digitalisering.

Wil je weten hoe je je stem kan laten horen in de EU? Of wil je graag meepraten over de toekomst van Europa? Hou dan onze website in de gaten voor updates en bijeenkomsten!

Heb je vragen, mail dan naar europedirect@netdem.nl