online gesprek

Provinciedeals Digitale democratie


In de Provinciedeals Digitale democratie wordt kennis en ervaring gedeeld over digitale participatieplatformen. Het doel van de Provinciedeals is om gemeenten te ondersteunen bij het betrekken van burgers bij de lokale democratie. Netwerk Democratie betrokken als kennispartner en werkt onder meer samen met Democratie in Actie (BZK/VNG). In 2020 gingen de Provinciedeals Groningen en Zuid-Holland van start. De gemeente Groningen is een van de Nederlandse koplopers op het gebied van digitale participatie. Samen met de provincie heeft het een leidende rol in dit project. De gemeente heeft veel ervaring met het open source participatieplatform Consul. Door middel van Leerkringen wordt deze kennis en kunde met andere Groningse gemeenten gedeeld. In Zuid-Holland delen de gemeenten Alphen aan de Rijn en Den Haag hun kennis met gemeenten en een waterschap. Hier staat het open source participatieplatform OpenStad centraal. In 2021 zullen ook andere provincies van start gaan met dit programma.

Link naar het community platform ‘Digitale participatie’ van Democratie in Actie.

De Provinciedeals vloeien voort uit het de Proeftuin Digitale democratie waar NetDem ook bij betrokken was.

Beeld: Mohamed Hassan.