DiA Dialoog: De toekomst van de digitale democratie


Waar willen we over vijf jaar zijn met digitale democratie? In de publicatie DiA Dialoog: De toekomst van de Digitale Democratie worden ambities benoemd en daarmee wordt een stip aan de horizon gezet. En, niet onbelangrijk, de publicatie beschrijft de stappen die we nu moeten gaan zetten om daar te komen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de toekomst van digitale participatie. Vervolgens wordt ingezoomd op vijf specifieke thema’s: interne organisatie, buurtkracht, fases en mate van invloed, inclusie en functionaliteiten. Voor elk thema zijn de drie belangrijkste ambities in kaart gebracht. Gevolgd door acties om daar te komen.

Collectieve wijsheid
De acties en ambities werden geformuleerd door zo’n veertig experts op het gebied van digitale participatie. Tool-ontwikkelaars, beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers uit het middenveld kwamen op 30 september 2021 in Pakhuis de Zwijger bij elkaar. Met de multidisciplinaire samenstelling werden verschillende perspectieven op digitale democratie bijeengebracht. De belangrijkste uitkomsten uit die gesprekken zijn in deze publicatie opgetekend.

Afsluiting van het programma Democratie in Actie
In 2018 startte het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Eind 2021 zal dit ten einde komen. In de tussenliggende drie jaar is veel positieve energie vrijgekomen rond het thema digitale democratie. Met de bijeenkomst en de publicatie wordt een blik vooruitgeworpen. Met alle kennis en ervaring die de afgelopen vier jaar is opgedaan, is nagedacht over waar het de komende vijf jaar over zou moeten gaan. De publicatie zal dienst doen als een van de bronnen voor het vormgeven van toekomstig beleid. Het bevat richtingen en vragen waar we samen – overheid, ontwikkelaars, middenveld én burgers – mee aan de slag kunnen.

DOWNLOAD HIER DE DiA DIALOOG: De toekomst van Digitale Democratie.

De publicatie kwam tot stand in opdracht van Democratie in Actie en is uitgevoerd door Netwerk Democratie. De bijeenkomst vond plaats op 30 september 2021 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Je kunt het plenaire gedeelte van het evenement online terugkijken of bekijk de sfeervideo.

Download hier de publicatie DiA Dialoog: de toekomst van digitale democratie