hand met mobiele telefoon

DigiDem


Hoe kunnen burgers beter betrokken worden bij de totstandkoming van wetgeving in de Europese Unie? Dat is de kernvraag van het pilot project DigiDEM.

In dit project wordt een digitaal participatie platform ingezet waarmee burgers uit tien EU lidstaten kunnen meepraten en meedenken over het thema luchtkwaliteit. Daarmee is dit een van de eerste transnationale projecten waarbij collaboratieve methodes als crowdsourcing en social listening worden ingezet om burgers een stem te geven in het wetgevingsproces. CODE Europe samen met zusterproject Co-deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship, of kortweg CODE Europe zullen het platform lanceren in onder meer België, Duitsland, Montenegro en Nederland.

Burgers kunnen in vier verschillende fases hun bijdrage leveren. De eerste fase is het in kaart brengen van problemen: burgers kunnen aangeven welke problemen ze ondervinden met luchtkwaliteit in hun dagelijks leven. In de tweede fase kunnen deelnemers oplossingen aandragen om luchtkwaliteit te verbeteren. In fase drie selecteren deelnemers de meest populaire oplossingen door middel van stemming. In de laatste fase worden beleidsvoorstellen geformuleerd op basis van de input uit de voorgaande fases. Het European Environmental Bureau (EEB, Europees Milieubureau) zal deze fase begeleiden om tot uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen. De beleidsvoorstellen zullen worden meegenomen in vier EU wetgevingsprocessen: de luchtkwaliteit Richtlijn, de Nationale Emissieplafonds Richtlijn, de Richtlijn Industriële Emissies en het Zero Pollution Actieplan

CODE Europe en DigiDEM zijn een initiatief van European Citizen Action Service (ECAS) en wordt door Netwerk Democratie uitgevoerd met partnerorganisaties Democracy International, Duitsland, ProInfo Foundation, Bulgarije, E-Riigi Akadeemia Sihtasutus, Estland en Gradjanska alijansa, Montenegro. Het project loopt van augustus 2021 tot februari 2023.

Voor dit project zijn 16 evenementen georganiseerd door de verschillende partners. Bekijk hier de lijst met een overzicht van de evenementen.

Bezoek het participatieplatform Crowdsourcing rond luchtvervuiling

> Blijf op de hoogte van dit project door je in te schrijven op onze nieuwsbrief

 

co-financiering door het Europa voor Burgers programma


Dit project wordt mede gefinancierd door het Europa voor burgers programma van de Europese Unie.