Democracy Dome

Democratische innovatie Democratic Innovation


Netwerk Democratie presenteert de Democracy Dome een podium voor democratische innovatie in Amsterdam

Democracy Dome

In 2016 is Nederland verantwoordelijk voor het voorzitterschap van de Europese Unie. Dit houdt in dat in de eerste helft van het jaar vergaderingen zullen plaatsvinden met de ministers en ambtenaren uit alle Europese lidstaten. Deze vergaderingen vinden plaats op het Marine Etablissement in Amsterdam.

In deze periode zal Netwerk Democratie in samenwerking met European Cultural Foundation (ECF) een publieksprogramma organiseren als onderdeel van Europe by People. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: een programmareeks ‘New Democracy’ in Pakhuis de Zwijger, en een campus programma op de FabCity Campus.

Programmareeks ‘New Democracy’ in de Democracy Dome

Vanaf 20 januari zal Netwerk Democratie in samenwerking met het ECF een reeks avonden organiseren in Pakhuis de Zwijger omtrent huidige veranderingen op Europees politiek en democratisch vlak. De avonden zullen thema’s behandelen als transparantie in de overheid en nieuwe vormen van bestuur.

Bekijk hier de opbouw van de Democracy Dome:

Centraal in deze reeks staan de knelpunten die men in elke grote Europese stad tegenkomt. Veel Europese steden raken bijvoorbeeld door gentrificatie en commerciële belangen hun culturele identiteit kwijt. Daarnaast raken we als burgers steeds vaker de publieke ruimtes kwijt aan de overheid en hebben we collectief minder vertrouwen in deze overheid. Dit soort knelpunten leggen een druk op de legitimiteit van onze democratie en er ontstaat een vraag naar een nieuwe manier om de democratie te organiseren.

Aan de hand van verschillende thema-avonden zoeken we antwoorden naar de vraag hoe we deze nieuwe democratie kunnen organiseren. We nodigen sprekers uit verschillende hoeken uit om met ons mee te praten over hoe we kwesties als stedelijke planning, culturele en maatschappelijke initiatieven, het beschermen en behouden van de publieke ruimte en participatieve governance het beste aan kunnen pakken.

Netwerk Democratie op de FabCity Campus

De FabCity Campus is ook onderdeel van het Arts en Design project Europe by the People en zal als broedplaats voor innovatieve ideeën rondom Europese steden fungeren. Het doel is om een breed publiek aan te trekken; zowel wetenschappers, ministers als studenten zijn uitgenodigd naar aanleiding van specifieke evenementen. Op de campus worden een aantal werkplekken ingericht, zodat het programma gedurende de week ook overdag doorloopt. Deze werkplek bezetting is van grote variëteit; start-ups en grote bedrijven zullen naast elkaar werken.

Samen met Ehsan Fardjadniya bouwen we op deze campus een dome waarin we de gehele campus aanwezig zullen zijn. Met onder andere de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam University College zullen we samenwerkingen aangaan om ook hier een interessant programma neer te zetten.