European Civic Forum

For a civic and popular ownership of Europe For a civic and popular ownership of Europe


Netwerk Democratie maakt als bestuurslid onderdeel uit van het ECF-netwerk. Een netwerk dat zich inzet voor de democratisering van Europa

Het European Civic Forum (ECF) is een transnationaal netwerk van ruim 100 organisaties en NGO’s uit 27 Europese landen, die samen actief werken aan issues zoals burgerschapseducatie, bescherming van de mensenrechten en het versterken en innoveren van de democratie. Netwerk Democratie maakt als bestuurslid onderdeel uit van dit netwerk.

Doelstelling ECF:
De economische samenwerking tussen landen binnen de EU staat centraal in het ‘Europese project’. Dit gaat ten koste van de aandacht voor democratie en solidariteit – aspecten voor samenwerking die wel vastgelegd zijn in Europese verdragen, en die in belangrijke mate het gat tussen Europese burgers en Europese instituties kunnen dichten. NGO’s en civil society organisaties spelen hier een cruciale rol in door het aanjagen van publiek debat en door de ontwikkeling van projecten en initiatieven die aansluiten bij de behoeften van burgers. Ze verbinden communities, zetten zich in voor inclusie en sociale innovatie. Zowel in Europese landen als transnational.
Organisaties die zich inzetten voor gelijkheid, solidariteit en democratie spelen spelen een sleutelrol in het monitoring van beleid, en het vergroten van de democratische inspraakmogelijkheden voor burgers. Hierdoor worden ook de belangen van burgers meegewogen in politieke besluitvorming.
Het European Civic Forum zet zich in om de rol van civil society onder de aandacht te brengen bij de Europese instituties, en te pleiten voor sociale rechtvaardigheid op Europees niveau. Een Europa waarin de toegang tot onderwijs en cultuur gewaarborgd wordt, en waarin mensenrechten en culturele diversiteit beschermd worden.

Bestuur:
Sinds de oprichting van Netwerk Democratie maakt de organisatie onderdeel uit van het ECF als bestuurslid. Via het ECF werkt Netwerk Democratie indirect mee aan een Europese lobby voor meer democratie en solidariteit binnen de EU. Daarnaast biedt het netwerk van de ECF interessante mogelijkheden voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Activiteiten:
In de afgelopen jaren hebben het ECF en Netwerk Democratie samen verschillende activiteiten ondernomen. 2013 stond bijvoorbeeld in het teken van het Europees jaar van de Burger. Netwerk Democratie organiseerde in Nederland verschillende activiteiten, en maakte tegelijkertijd onderdeel uit van het Europese netwerk dat aan gemeenschappelijke beleidsaanbevelingen voor de Europese Commissie werkte (zie ‘achtergrond’).

Het ECF was nauw betrokken bij de organisatie van de internationale conferentie Borders to Cross, en Netwerk Democratie bezocht uiteenlopende conferenties, bijeenkomsten en festivals in Europa georganiseerd door collega-bestuursleden.

In het kader van het Europees voorzitterschap van de Europese Unie organiseren het ECF, Netwerk Democratie en Pakhuis de Zwijger op 29 en 30 mei 2016 de ‘European Civic Days’ in Amsterdam. Meer informatie over dit programma wordt binnenkort bekend gemaakt.