Burgerdialogen over de toekomst van Europa


Met trots kondigt Netwerk Democratie het nieuwe project Burgerdialogen over de toekomst van Europa aan. Hierin gaan we de komende periode in dialoog met Nederlandse burgers, om erachter te komen welke onderwerpen zij echt belangrijk vinden voor de Europese agenda.

De Franse president Macron stelde recentelijk in een toespraak dat ‘Europa een uniek samenlevingsmodel is waarin democratie centraal zou moeten staan’ (Straatsburg, april 2018). Om dit model ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers echter nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. In navolging van Frankrijk worden er daarom de komende periode in elke EU-lidstaat dialogen gehouden over de toekomst van Europa.

Netwerk Democratie organiseert de Nederlandse edities in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. In oktober vinden er vijf bijeenkomsten plaats in Maastricht, Groningen, Leeuwarden, Breda en Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken deelnemers wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Europese agenda en over welke onderwerpen zij willen dat Europese leiders het eens worden tijdens de Europese top in mei 2019. Woon je in één van deze steden en wil je meepraten? Meld je dan aan via deze link!

De uitkomst van de dialogen wordt samen met input uit andere lidstaten gebruikt om de prioriteiten voor de EU voor de komende 5 tot 10 jaar te bepalen.

Overzicht Bugerdialogen en bijeenkomsten over de toekomst van Europa:
Dinsdag 9 oktober 2018, 19:00 – 21:00: Groningse EU Dialoog, Bibliotheek van het Groninger Forum, Oude Boteringestraat 18, Groningen
Maandag 15 oktober 2018, 19:00 – 21:00: Friese EU Dialoog, Places of Hope in de Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Woensdag 17 oktober 2018, 19:00 – 21:00: Amsterdamse EU Dialoog, Modestraat, Buikslotermeerplein 15, Amsterdam
Vrijdag 19 oktober 2018, 16:00 – 18:00: Maastrichtse EU Borrel, Centre Céramique, Avenue Céramique 50, Maastricht
Dinsdag 23 oktober 2018, 19:00 – 21:00: Bredase EU Dialoog, De Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, Breda

*UPDATE*
De uitkomsten van deze burgerconsultaties dienden als input vanuit de burgers voor de besprekingen tijdens de Europese Raad op 13 december 2018 en als een van de bronnen van input voor de discussie over de toekomst van Europa tijdens de informele Europese Raad in Sibiu in mei 2019. De Europese Commissie stelt najaar 2019 een nieuwe beleidsagenda op voor de komende vijf jaar en neemt daarin de uitkomsten van deze burgerconsultaties mee.

Meer informatie kun je vinden op Rijksoverheid.

Download het rapport ‘Burgerraadpleging over Europa’. Download the 'Citizen Consultation on Europe' report