Publeaks

Veilig en anoniem informatie delen met de pers Privacy, anonymity and safety for whistleblowers


Publeaks is een online platform waar klokkenluiders informatie veilig en anoniem kunnen delen met de pers.

Voor het goed functioneren van een democratie moeten burgers goed en volledig geïnformeerd worden. De pers speelt hier een cruciale rol in. Publeaks is bedoeld om democratie te bevorderen door het mogelijk te maken misstanden aan de kaak te stellen en klokkenluiders te beschermen om op die manier onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te ondersteunen. Op deze manier draagt het bij aan zowel het versterken van het onderzoeks- en controlerend vermogen van de Nederlandse alsmede het verbeteren van de informatiepositie van burgers. De site in stelt bezoekers in staat om anoniem materiaal aan te leveren bij mediaorganisaties. De tipgever kan een document met relevante informatie uploaden via een site. Deze stukken worden technisch onherleidbaar doorgestuurd naar deelnemende mediaorganisaties. De tipgever kan zelf selecteren naar welke van de aangesloten mediaorganisaties hij of zij de stukken wil sturen. De ontvangende journalist kan, via een niet herleidbare code, contact zoeken met de aanbrenger, indien de aanbrenger heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn. Dit systeem verlaagt drempels om relevante informatie publiek te maken en het beschermt de verzender.

Netwerk Democratie is vanaf het begin betrokken bij de idee-ontwikkeling en realisatie van Publeaks.nl. Mieke van Heesewijk heeft namens Netwerk Democratie zitting in het bestuur van de stichting Publeaks.nl.

Contactgegevens
E: info@publeaks.nl
T: @publeaksnl