Deepening Democracy

Netwerk Democratie is partner in het E-motive project ‘Deepening Democracy‘ Netwerk Democratie is partner in the E-motive project 'Deepening Democracy'


Een samenwerking om participatieve en deliberatieve democratie te bevorderen, en directe invloed van burgers op de politieke besluitvorming te versterken.

E-motive is een samenwerkingsprogramma van Oxfam Novib waarin organisaties, die zich met sociale innovatie bezighouden, over heel de wereld de gelegenheid krijgen om met elkaar samen te werken, kennis uit te wisselen en te experimenteren met instrumenten die elders zijn ontwikkeld.

De samenwerking binnen E-motive is ontstaan doordat Netwerk Democratie was uitgenodigd om een project op te zetten met de Oegandese organisatie CEW-IT. Dit resulteerde in ‘Wie bepaalt de agenda?‘ een samenwerking rondom de Oegandese methode ‘Citizen’s Manifesto’s’ met een Nederlands team bestaande uit: Pieter Rozema (KNHM), Pat van der Jagt (Alterra), Sandra Bos (HvA), Joachim Meerkerk (Pakhuis de Zwijger), Wim Hiemstra (ETC), Mellouki Cadat (Movisie).

Het afgelopen jaar heeft Netwerk Democratie meegewerkt in de totstandkoming van het internationale project ‘Deepening Democracy’. Een project waarin we met een alliantie van zes organisaties uit vier verschillende landen samenwerken om participatieve en deliberatieve democratie te bevorderen, en directe invloed van burgers op de politieke besluitvorming te versterken. In ons werk leggen we de nadruk op een drietal gebieden:

  • [Beïnvloeden van politieke agenda’s] Het mobiliseren van medeburgers en sociale bewegingen, de ontwikkeling van consensus-gerichte burger agenda’s, en het stimuleren van politieke steun.
  • [Beïnvloeden van beleid en politiek] Ervoor zorgen dat burgers begrijpen hoe beleid en wetten tot stand komen, hoe ze de besluitvorming kunnen beïnvloeden en zelf wetten kunnen amenderen en/of voorstellen
  • [Beïnvloeden van de verdeling van publieke gelden] Ervoor zorgen dat burgers geïnformeerd zijn over hoe de regering publiek geld verdeeld en besteed, en hoe zij dit proces kunnen beïnvloeden

In het kader van deze samenwerking is Netwerk Democratie partner in een tweetal pilots die in het kader van het ‘Deepening Democracy’ programma zijn opgezet. Te weten: ‘Youth influencing the agenda‘ en ‘Follow The Law‘.

Het doel van deze samenwerking is om een vierjarig programma op te zetten waarin de samenwerking tussen de organisaties verder vorm krijgt.

infographic

Deepening Democracy is a cooperation between:

OXFAM NOVIB

World-wide development organisation that mobilizes the power of people against poverty. Around the globe, we work to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.

NETWERK DEMOCRATIE
Network Democracy is a Dutch organization involved in democratic renewal. Network Democracy has been advocating for actual influence for citizens on political decision-making. Developing IT-platforms that increase political participation, but also transparency and accountability in the political decision-making process.

CEWIT-Citizens Watch-IT
Is a consortium of 6 NGOs in Uganda which have been involved in Democratic processes, Social Accountability, Human Rights, Good governance and Livelihoods. In 2013 CEWIT joined the E-Motive family and has been active since then.

INESC
The Institute for Socioeconomic Studies – Inesc is a non-profit organization that has the purpose to contribute towards improving democracy with the aim of ensuring human rights. Created in 1979, Inesc has been working in national and international approaches based in four main action lines: Budget, Rights and Inequalities; Globalization: Development and Sustainability; Parliament, Democracy and Society; and Institutional Strengthening.

Movisie
Movisie is the Dutch centre for social development. Their mission is to promote the participation and independence of citizens by supporting and advising professional organizations, volunteer organizations and government institutions. Five themes are central to Movisie’s work: effectiveness; professionalisation; participation; combating and preventing domestic and sexual violence; social care. Movisie is a member of several international networks in the field of social development a.o. the International Council on Social Welfare.

SERITI
The Seriti Institute strengthens community organizations for social health and local economic development. It uses large scale participatory methods, and in its systemic interventions forges partnerships involving communities, government departments, non-governmental organizations, civil society and business.