Handreiking Polis – Tool voor consensus

Netwerk Democratie heeft alle lessen uit de Nederlandse pilots gebundeld en deelbaar gemaakt in een online handreiking.


In 2021 heeft Netwerk Democratie samen met gemeente Amsterdam en gemeente Groningen verschillende publieke gesprekken gevoerd met Polis. Het doel was om Polis uit te testen in de Nederlandse praktijk. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd over coronatestbewijzen, themabepaling voor buurtbudgetten en het vraagstuk rattenoverlast.

Polis gebruikt Artificiele Intelligentie om op basis van het stemgedrag van deelnemers consensus te berekenen zodat zelfs op de meest gepolariseerde thema’s gezamenlijke standpunten zichtbaar worden. Dit maakt het een zeer interessante tool om met grote groepen mensen een gesprek te kunnen voeren over complexe onderwerpen en hete hangijzers.

Online handreiking

In de handreiking staat uitgebreide informatie over het functioneren van Polis, een stappenplan voor implementatie en een uitgebreidere toelichting van de lessen uit de pilots. Potentiële gebruikers van Polis in Nederland kunnen hier gebruik van maken via de onderstaande Notion link:

https://netwerkdemocratie.notion.site/Polis-in-Nederland-5a457baccb3c4a169876699187ee208a

Met de beschrijvingen in de handreiking hebben andere organisaties een leidraad om de verschillende processtappen van een Polis gesprek succesvol te doorlopen.
Er is gekozen om de handreiking te delen op een Notion platform in plaats van een papieren handreiking of interactieve PDF zodat de kennis up to date gehouden kan worden en het tegelijkertijd een plek kan bieden voor meerdere initiatieven om hun praktijkervaringen te delen.

 

Inhoudsopgave:

1. Hoe werkt Polis?
2. Welk vraagstuk is geschikt voor Polis?
3. Hoe geef je het proces vorm?
4. Seed statements en meta statements
5. Tips & tricks in moderatie
6. Hoe lees je de resultaten?
7. Hoe gebruik je de resultaten?
8. Belangrijke gebreken in Polis

– Praktijkvoorbeelden –
> Taiwan
> Kentucky
> Code for NL Coronavaccins
> Code for NL Corona Testbewijzen
> Groningen
> Amsterdam Themabepaling buurtbegroting
> Amsterdam Rattenoverlast