Handreiking Digitale Democratie


Download PDF: Handreiking Digitale Democratie

Begin 2017 nam Netwerk Democratie in samenwerking met Waag Society en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief een project rond lokale digitale democratie op te zetten. Inspiratie hiervoor was het Europese D-CENT project waarbij verschillende e-democratie projecten vanuit heel Europa zijn samengebracht. Het doel is Nederlandse gemeenten kennis te laten maken met een aantal digitale participatietools en de betrokken ontwikkelaars. Gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops, waarin zij kennis op kunnen doen over verschillende Europese ontwikkelingen in de digitale democratie. Om het gebruik van dit soort tools te stimuleren, heeft Netwerk Democratie het initiatief genomen om de opgedane kennis en ervaringen te bundelen in deze handreiking.

Deze Handreiking Digitale Democratie beoogt voorbeelden te geven van bestaande digitale democratie praktijken. Daarnaast biedt het lokale overheden een leidraad om met de bestaande instrumenten aan de slag te gaan.