Voor Je Buurt

Crowdfunding voor je buurt, dorp of stad Crowdfunding for your neighborhood, village or city


Een online platform om initiatieven van burgers te helpen realiseren en verduurzamen via crowdfunding en crowdsourcing.

Voorjebuurt.nl is hét crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Met Voorjebuurt.nl kunnen individuen en organisaties zelf geld werven en hulp zoeken voor nieuwe initiatieven in hun eigen buurt. Dit initiatief is ontwikkeld door Netwerk Democratie en Kennisland.

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij direct betrokkenen via internet geld en andere resources bij elkaar brengen om initiatieven te kunnen realiseren. Dit kan via kleine gelddonaties of bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis, diensten of natura door particulieren en bedrijven – crowdsourcing.

Met Voorjebuurt.nl kunnen burgers en organisaties zelf geld werven en hulp zoeken voor nieuwe initiatieven in hun buurt. Voor je Buurt is een initiatief van Netwerk Democratie dat samen met Kennisland ontwikkeld is en uiteindelijk uitgevoerd is door de stichting Voor je Buurt. Voor je Buurt is mede mogelijk gemaakt door steun van het vfonds, stichting DOEN, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Amsterdamse Wijkaanpak, Ymere en diverse lokale overheden.

In de afgelopen jaren heeft de overheid flink bezuinigd. Tal van overheidsvoorzieningen zijn weggevallen of worden nu door burgers georganiseerd. Oplossingen voor sociale uitdagingen hoeven niet alleen bij de overheid gezocht worden, maar kunnen ook prima door de samenleving worden gevonden. In deze geest zijn door heel Nederland uiteenlopende lokale initiatieven gestart door burgers zelf, al dan niet met ondersteuning vanuit onder meer de wijk- en buurtaanpak. Voorjebuurt.nl biedt een landelijk platform om initiatieven van burgers te helpen realiseren en verduurzamen via crowdfunding en crowdsourcing.

PARTNER:

Kennisland