Burgertop Amsterdam

Één dag denkkracht voor de stad Collective brainpower for the city


Burgertop Amsterdam is een initiatief voor het opstellen van een burgeragenda voor de stad Amsterdam

Op 6 juni 2015 vond in de Zuiderkerk de eerste Amsterdamse Burgertop plaats. Deze dag kwamen er 250 Amsterdammers bijeen, in navolging van eerdere G1000 initiatieven, om een agenda voor de stad op te stellen. Aan thematafels werd op een deliberenende wijze gewerkt aan passende antwoorden voor het Amsterdamse stadsleven. Dit leverde uiteindelijk 57 ideeën en plannen op voor de stad.

Netwerk Democratie heeft als partner dit initiatief financieel en inhoudelijk ondersteund. Yvette Jeuken was als een van de initiatiefnemers intensief bij dit project betrokken. Een jaar voordat de Burgertop plaatsvond schreef zij samen met Bart Cosijn een opiniërend artikel in het Parool en deed daarin een oproep om een Burtop te organiseren. Deze oproep vond gehoor en een jaar later vond de eerste Burgertop Amsterdam plaats.

Netwerk Democratie steunde dit project omdat het een antwoord vormde op de centralisering van de macht in het nieuwe bestuurlijke stelsel. De Burgertop werd georganiseerd door een onafhankelijke groep Amsterdammers, en leverde een alternatieve manier van het betrekken van burgers bij het bestuur van een stad.

Op 26 september vond een follow up plaats in buurthuis De Meevaart waarin de eerste resultaten van de verschillende initiatieven die voort zijn gekomen uit de Burgertop werden besproken. Het rapport van de Burgertop Amsterdam werd op 23 november gepresenteerd en overhandigd aan de gemeenteraad in debatcentrum De Balie.

Dit rapport kunt u hier teruglezen.

Meer info

www.burgertop-amsterdam.nl