Foundation

Foundation

Doelstelling

Stichting Netwerk Democratie werd in 2011 opgericht. De doelstelling van Stichting Netwerk Democratie is statutair vastgelegd (artikel 2 van de statuten) en luidt als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • een platform voor vernieuwende democratische ontwikkelingen te zijn, door te investeren in individuele initiatieven met een publiek belang
  • verdergaande samenwerking stimuleren tussen enerzijds overheid en gevestigde organisaties en anderzijds maatschappelijke pioniers
  • iedere inwoner van Nederland optimaal in staat te stellen deel te nemen aan de democratie
 2. Dat doet de stichting onder meer door:
  • op overzichtelijke en transparante wijze toegang te bieden tot openbare informatie en processen
  • zelforganisatie te stimuleren en te ondersteunen
  • duurzame verbanden te leggen en een brug te slaan tussen democratische pioniers en gevestigde instituten
 3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettelijke middelen en voorts door het verrichten van alle handelingen, projecten en bijeenkomsten, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

Besturingsmodel

Netwerk Democratie werkt met een bestuur op afstand. De directie is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (= beleidsuitvoering). Het onbezoldigde bestuur vervult primair een toezichthoudende en adviserende functie (= beleidstoetsing). Het bestuur is onbezoldigd. Het huidige bestuur bestaat uit Sarah de Lange (voorzitter) en Sandra Bos (secretaris).

Directie

De beleidsvorming, programmering en dagelijkse coördinatie van projecten die onder de noemer Netwerk Democratie worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheden van de directie: bestaand uit Anne de Zeeuw en Tessel Renzenbrink.

Cultural Governance Code

Netwerk Democratie is een non-profit organisatie en werkt volgens de cultural governance code.

Jaarverslagen