Transparant Nederland

Het transparant maken van mensen, organisaties en de onderlinge relaties Transparency about people, organisations and their mutual relationships


In Transparant Nederland wordt een dataplatform gebouwd waaruit de relaties en verbindingen tussen politici en mensen en organisaties in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, universiteiten en denktanks gedestilleerd worden

Wanneer men de media moet geloven heeft de burger niet veel vertrouwen in het openbaar bestuur en politieke systeem. De Raad voor het openbaar bestuur, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Sociaal en Cultureel Planbureau tonen echter aan dat burgers wel degelijk vertrouwen hebben in het democratische bestel, maar dat het vertrouwen in politici, politieke partijen, bestuurders en toezichthouders onder druk staat. Het is voor een goed functionerende samenleving en rechtstaat essentieel dat daar verandering in komt. Openheid en transparantie rondom bestuurlijk en politieke besluitvorming zijn uitstekende middelen om iets van dat vertrouwen te herwinnen.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen binnen politieke besluitvormingsprocessen en overheidsbestedingen, waarbij de focus ligt op de transparante informatie, van documenten. Een volgende stap is het transparant maken van mensen, organisaties en de onderlinge relaties die het openbaar bestuur vertegenwoordigen en vormgeven. Dit biedt een context waarin begrepen wordt waarom en waarvoor beslissingen genomen worden.

In Transparant Nederland wordt een dataplatform gebouwd waaruit de relaties en verbindingen tussen politici en mensen en organisaties in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, universiteiten en denktanks gedestilleerd worden. Al deze informatie is al openbaar, maar zonder samenhang en verspreid over het internet. Transparant Nederland vergaart deze informatie en ontsluit het als open data.

Met het project Transparant Nederland willen we netwerkanalyses permanent faciliteren door inzichtelijk te maken hoe de bestuurlijke macht in Nederland werkt op basis van (open) data van personen, organisaties en relaties. Dit doen we samen met Waag Society, Universiteit van Leiden, Universiteit van Amsterdam, VPRO’s Tegenlicht, De Correspondent, Vrij Nederland, De Volkskrant en Nieuwsuur. Wij zullen onze kennis, vanuit onder andere Publeaks, inzetten om de relatie tussen democratie en technologie te onderzoeken.

Voor meer informatie kunt u naar www.transparantnederland.nl

PARTNERS: