• Publicatie: Digitale participatie in Fryslân

  • Handreiking Polis – Tool voor consensus

  • DiA Dialoog: De toekomst van de digitale democratie

  • Publicatie: Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland

  • Keuzewijzer e-tools 2.0

  • Digital Democracy

  • 4 jaar New Democracy

  • Digitale Democratie in de praktijk

  • Handreiking Digitale Democratie