Keuzewijzer e-tools 2.0


Een vernieuwde en verbeterde versie van de Keuzewijzer e-tools uit 2018. Dat is het resultaat van intensieve samenwerking tussen Movisie en Netwerk Democratie. De Keuzewijzer e-tools 2.0 biedt een overzicht van goede tools die gemeenten kunnen inzetten om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming.

Burgers actief online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Of het nu gaat om het informeren en raadplegen tijdens de ontwikkeling van beleid of het meebeslissen over de uitvoering van concrete plannen en projecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn.

Om gemeenten inzicht te bieden in de mogelijkheden werd twee jaar geleden de Keuzewijzer e-tools uitgebracht. De keuzewijzer geeft gemeenten een overzicht van veelgebruikte digitale participatietools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, evenals de inzichten in hoe online burgerparticipatie vorm kan krijgen. Daarom hebben we de keuzewijzer verrijkt, geactualiseerd en op onderdelen herzien. Met deze versie bieden we opnieuw een actueel overzicht dat gemeenten kan helpen bij het kiezen van een tool die past bij hun participatiedoelstellingen.

Klik hier om de ‘Keuzewijzer E-tools 2.0’ te downloaden.