Publicatie: Digitale participatie in Fryslân


Digitale democratie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Om Friese overheidsorganisaties kennis te laten maken met de mogelijkheden van digitale participatie organiseerde de provincie Fryslân vijf Leerateliers in samenwerking met Democratie in Actie (DiA). Aan de Leerateliers deden vertegenwoordigers van vijftien gemeenten, een sociaal planbureau en één waterschap mee.Netwerk Democratie werkte mee als kennispartner en schreef het naslagwerk Digitale participatie in Fryslân. In dit naslagwerk is de kennis van de Leerateliers gebundeld. Het biedt een overzicht van de verschillende aspecten van digitale democratie. Bij alle onderwerpen die aan bod komen, wordt verwezen naar externe bronnen. In de afgelopen jaren zijn veel kennisdocumenten en leermaterialen verschenen over digitale participatie. Een deel daarvan is in dit naslagwerk opgenomen voor verdere verdieping.

Download hier de publicatie: Digitale participatie in Fryslân.

Download hier de publicatie: Digitale participatie in Fryslân