Monday - March 7, 2022 March 7, 2022

Wat is het Werklab kunstmatige intelligentie?


Dit voorjaar vinden er vier KI-werklabs in Nederland plaats. In Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Middelburg geven inwoners hun mening over de toepassing van kunstmatige intelligentie in hun buurt. De Amsterdamse editie vindt plaats op woensdag 6 april om 15:00. Je kunt je hier aanmelden.

Waar komt het idee van het KI-werklab vandaan?

Het is belangrijk dat de technologieën die onze leefwereld bepalen, voldoen aan democratische waarden. Kunstmatige intelligentie is een technologische vooruitgang die ons veel brengt, maar waarvan het ook belangrijk is dat we die op een ethisch verantwoorde manier toepassen. Met de KI-werklabs gaan de inwoners van Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Middelburg bepalen hoe een concrete casus van kunstmatige intelligentie in hun buurt wordt toegepast.

Tijdens de KI-werklabs staat de begeleidingsethiek centraal. De begeleidingsethiek is bedacht door prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek van de Universiteit Twente. Het is een innovatieve methode die ervoor zorgt dat technologie op een ethisch verantwoorde manier zal worden toegepast.

Meer informatie over de begeleidingsethiek kunt u hier vinden.

Wat is de casus die we tijdens het KI-werkklab Amsterdam behandelen?

Wij hebben gezocht naar een organisatie die bezig is met het opzetten van een toepassing van kunstmatige intelligentie in Amsterdam. Amsterdam Intelligence is zo’n organisatie. Namens de Gemeente Amsterdam onderzoeken zij hoeveel camera’s er in Amsterdam zijn. Het is mogelijk om met kunstmatige intelligentie data van camera’s en sensoren in kaart te brengen. Maar hoe zit dat met de privacy als zulke data worden verzameld? En is het automatisch in kaart brengen van camera’s wel een goed idee?

Hoe ziet het KI-werklab eruit?

Tijdens het KI-werklab gaan Amsterdammers in twee uur tijd aan de slag met begeleidingsethiek. We beginnen met een korte uitleg over kunstmatige intelligentie en waarom het belangrijk is dat we hier op een democratische manier over praten. Vervolgens zal Amsterdam Intelligence ons meer vertellen over de camera-auto. Na deze korte inleiding gaan we aan de slag! Peter-Paul begeleid vol enthousiasme het gesprek waarin we samen nadenken over de mensen die te maken krijgen met de camera-auto, de waarden achter de technologie en de effecten ervan. Vervolgens bespreekt u met de andere deelnemers wat u belangrijk vindt bij het gebruiken van de camera-auto. U let dan op de technologie zelf, de omgeving waarin de camera-auto zal rijden en het gebruik van de camera-auto.

Kortom, u beleeft een dynamische middag waarin u meer leert over kunstmatige intelligentie en u meedenkt over de toepassing ervan in uw buurt.

 

Meld je nu aan voor het KI-werklab Amsterdam

Woensdag 6 april van 15:00 tot 17.00 op de Oranje-Vrijstaatkade 71, Amsterdam. Deelname is gratis.

 

Wie organiseren de KI-werklabs?

De komende maanden vinden er vier KI-werklabs plaats in Nederland. Naast Amsterdam zijn er KI-werklabs in Nijmegen, Groningen en Middelburg. Bij al deze KI-werklabs zijn prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek en Bureau &MAES betrokken. Bij elk KI-werklab zijn daarnaast de plaatselijke EDIC (Europe Direct Informatiecentrum) en een casuseigenaar betrokken. Voor het KI-werklab Amsterdam zijn dat Netwerk Democratie en Amsterdam Intelligence.

De KI-werklabs worden mogelijk gemaakt door Nederlandse Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en zijn onderdeel van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Amsterdam Intelligence
Bij Amsterdam Intelligence werkt een team van datawetenschappers, academici en andere professionals aan het creëren van stedelijke AI-oplossingen voor Amsterdam. Ze willen niet alleen de invasieve gedachte van AI deconstrueren, maar ook voorbeelden uit de praktijk delen van nuttige en ethische oplossingen.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
De vertegenwoordigingen van de Commissie vervullen diverse taken, waaronder het contact met nationale, regionale en lokale autoriteiten onderhouden en met diverse doelgroepen communiceren. Tijdens de Conferentie over de Toekomst van Europa krijgt de Europese burger de kans om van gedachten te wisselen over de uitdagingen en prioriteiten van Europa.
Klik hier voor meer informatie over de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Peter-Paul Verbeek
Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

Bureau &MAES
Bureau &MAES is een strategisch adviesbureau voor de publieke zaak. De adviseurs van Bureau &MAES zijn maatschappelijk betrokken mensen die de publieke sector adviseren, bijeenkomsten organiseren en optreden als gespreksleider.

Beeld: Visual gemaakt in opdracht van Bureau &MAES.

Alle logos